Hoe komt een actueel protocollenbestand tot stand?

Jaarlijks werken meer dan 400 organisaties met de Vilans KICK-protocollen. Het protocollenbestand bevat meer dan 500 protocollen. De medewerkers en teams in de organisatie ervaren de protocollen als kwalitatief hoog. Hoe lukt het ons dit bestand actueel en kwalitatief hoogwaardig te houden? En hoe komt het komt het protocollenbestand eigenlijk tot stand?

17-05-2017

Doordat de protocollen zo veel gebruikt worden, komen mogelijkheden tot verbetering snel naar voren. Deze ervaringen en expertise van de gebruikers zijn essentieel voor een praktisch toepasbaar protocollenbestand. En heel belangrijk: deze informatie komt ook ter beschikking van de andere leden. De Vilans KICK-protocollen worden samen met de KICK-leden ontwikkeld en geactualiseerd. Vilans KICK faciliteert deze kennisdeling, toetst in het veld en voert de verbeteringen door. Zo wordt in collectief verband en op landelijk niveau de kwaliteit bewaakt en kennis en ervaring gedeeld.

hoe komt een actueel protocollenbestand tot stand

Hoe komt een nieuw protocol tot stand?

Bij een verzoek voor een nieuw protocol ondernemen we de volgende acties:

 • We vragen de indiener van het verzoek informatie over de handeling, apparatuur, afspraken en dergelijke aan te leveren
 • We gaan na of er van de handeling elders protocollen bestaan
 • We verzamelen informatie over materiaal, medicijnen, richtlijnen die betrekking hebben op de handeling (zo mogelijk gebruiken we evidence of practice based informatie)
 • We verwerken de informatie in een geprotocolleerde werkinstructie en achtergrondinformatie
 • Het KICK-lid wordt verzocht het protocol in de praktijk te testen en van praktisch commentaar te voorzien
 • Een protocol dat in 3 verschillende praktijksituaties is getoetst wordt als definitieve versie in het protocollenbestand opgenomen; daarvóór is het in werkversie beschikbaar

Hoe houden we het protocollenbestand actueel?

Dat doen we door ze doorlopend aan te scherpen en verbeteren. We baseren ons op:

 • Reacties uit het veld
 • signalen uit het veld of uit de literatuur over:
  – nieuwe materialen
  – nieuwe handelingen
  – materialen die uit de handel zijn genomen
 • het verschijnen van nieuwe richtlijnen, onderzoeksresultaten of de invoering van wet- en regelgeving

Daarnaast screenen we alle geprotocolleerde werkinstructies en de achtergrondinformatie eens per 3 jaar op volledigheid, actualiteit en juistheid.

Wat doen we als er geen richtlijnen zijn?

Het komt bij diverse handelingen voor dat er geen richtlijnen of onderzoeksresultaten zijn. Dan verzamelen we informatie bij experts en bij zorgmedewerkers (de gebruikers van de protocollen). Soms bestaat er consensus over een handeling, en soms niet. Dat vermelden we dan in de achtergrondinformatie en in de werkinstructie. Een voorbeeld hiervan is het dompelen en draaien van PEG-sondes. De aantal keren dat dit gebeurt, verschilt per regio.

Meer over de Vilans KICK-protocollen

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl