Rian van de Schoot

Rian van de Schoot

Hoe verbeter je de gezondheid van wijkbewoners?

Hoe verbeter je de kwaliteit van leven van bewoners in een wijk? En hoe organiseer je dat? In de wijken van Utrecht Noordwest (Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd) bevorderen ze de gezondheid van de bewoners met het concept Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Deze aanpak wekt nieuwsgierigheid tot over de landsgrenzen heen. Kenniscentrum WWZ bracht een delegatie uit Brussel naar Utrecht. Wat viel ze op?

12-10-2018

‘In Brussel kijken we hoe we in onze stadsplanning meer aandacht kunnen schenken aan de zorg. In Utrecht heb je hele nieuwe stadsontwikkeling waar wordt nagedacht over hoe je de zorg daar zo goed mogelijk incorporeert,’ zegt Jeroen Dries, projectadviseur bij Kenniscentrum WWZ. ‘Wij hebben Vilans benaderd omdat wij qua visie over veel zaken hetzelfde denken. Wij kijken net als veel andere Belgische organisaties naar de kennis die Vilans verspreidt.’   

Hoe kun je in de stadsplanning meer aandacht schenken aan de zorg?

Buurtfitness

Het werkbezoek bracht ze onder meer bij woonzorgcomplex De Dame in de Utrechtse wijk Zuilen. Daar is sinds 2016 de Buurtfitness van start gegaan. In een fitnessruimte kunnen Marokkaanse en Turkse vrouwen uit de wijk voor een klein bedrag onder begeleiding van een vrijwilliger sporten en na afloop een kopje thee drinken en bijpraten. De ene dag komen de Turkse vrouwen, de andere dag de Marokkaanse vrouwen uit de buurt. En op andere momenten is er ouderenfitness voor de oudere buurtbewoners.

‘Wij hebben in onze stad soortgelijke initiatieven,’ zegt Dries. ‘Laagdrempelige activiteiten die de gemeenschapszin bevorderen. En dat vervolgens linken aan een heel netwerk van zorgprofessionals die naar de hele wijk kijken. Wat mij enorm opviel was dat twee artsen in de wijk echt meedenken met de cliënten, dat gebeurt bij ons veel minder.’

Gezondheid bevorderen

De Buurtfitness in De Dame is één van de manieren om de gezondheid in de wijken in Utrecht Noordwest te verbeteren. In 2017 vormden 9 partijen, werkzaam in zorg en welzijn, de Alliantie Gezonde Wijk Utrecht Noordwest. Het doel? De gezondheid van de wijkbewoners verbeteren.

De principes van de alliantie zijn:

  • Iedere bewoner naar eigen vermogen verantwoordelijk laten zijn voor de eigen gezondheid
  • Aandacht voor en het op agenda zetten van een gezonde leefomgeving
  • Positieve gezondheid als rode draad in het werk van iedereen
  • Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
  • Jeugd heeft de toekomst
  • Versterken van de community

Hoe gaat de alliantie te werk?

Het doel van de alliantie is het organiseren van ‘afhankelijkheid’ en het doorbreken van de onafhankelijkheid. Dat wil zeggen: Alle professionals en organisaties die meedoen moeten afhankelijk van elkaar opereren. Op die manier stimuleer je elkaar tot samenwerking en contact. De alliantie organiseert ontmoetingsmomenten en creëert met elkaar een nieuwe cultuur van werken met inzet van ieders talenten (zowel van professionals als bewoners zelf).

Verschillen met Nederland

Terug naar het bezoek van onze zuiderburen. Wat heeft Dries van het werkbezoek geleerd? ‘Allereerst de snelheid. In Nederland kunnen heel veel dingen snel gebeuren. Na een jaar staat er ook echt een project. Dat heeft vooral te maken met de politieke besluitvorming. In Brussel gaat alles trager en langs meer schijven. Daarnaast is Nederland veel verder als het gaat om buurtgerichte zorg. Ook is jullie aanpak onderzoeksmatiger. Jullie betrekken de data meer bij het maken van beslissingen.’

Nederland is veel verder als het gaat om buurtgerichte zorg.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl