Joëlle Spoelder

Joëlle Spoelder

Hoe verloopt de nachtzorg in de gehandicaptensector?

Hoe verloopt de zorg in de nacht? Voor veel mensen is dit vaak onbekend terrein. Binnen de gehandicaptensector weten professionals die overdag zorg verlenen niet goed hoe de zorg in de nacht verloopt. Daardoor is de nachtzorg vatbaar voor nare beelden, dat bleek uit een uitzending van Nieuwsuur in september 2017. De reportage schetste een beeld van koude, afstandelijke zorg.

15-10-2019

Het geschetste beeld waarin cliënten aan hun lot worden overgelaten klopt niet. Om iets te doen aan dat beeld presenteert het Kennisplein Gehandicaptenzorg nu het ‘dossier nachtzorg’. In dit dossier leest u meer over onder andere de inzet van medewerkers in de nacht, de technieken waar zij mee werken en hoe de zorg overdag aansluit bij de zorg ‘s nachts. In het dossier vindt u onder andere apps, video’s en handige tools.

Ga naar het dossier

Onderzoek naar nachtzorg

Het dossier is het resultaat van een initiatief van de VGN met ondersteuning van het ministerie van VWS. VGN-directeur Frank Bluiminck vertelt wat de waarde is van nachtzorg. ‘Wij lieten TNO na de reportage van Nieuwsuur onderzoek doen naar de nachtzorg. Zij concludeerden dat cliënten, ouders en medewerkers wel degelijk vertrouwen hebben in de nachtzorg, al zien zij ook serieuze verbeterpunten.’

Wat zijn de verbeterpunten?

Bluiminck: ‘De verbinding tussen de dag- en de nachtzorg. De overdracht verloopt nog te vaak uitsluitend via digitale wegen: er is geen warme overdracht. Soms is de dagzorg niet op de hoogte van de doorwaakte nacht van een cliënt, en – omgekeerd – weet de nachtzorg niet dat een cliënt overdag vooral heeft liggen slapen. Jammer, want het is waardevolle informatie waarop de zorg kan anticiperen.' 

Iedere zorgorganisatie heeft eigen regels

‘Een ander aandachtspunt is leer mét elkaar en ván elkaar. Want elke zorgorganisatie heeft voor nachtzorg eigen regels, methodes, systemen en apparatuur. Bij sommige organisaties is de nachtzorg wél zichtbaar. Ouders, verwanten en collega-zorgmedewerkers worden daar bijvoorbeeld tijdens ‘open nachten’ uitgenodigd om ’s nachts te komen kijken. Er zijn organisaties waar de overdracht wél persoonlijk is, en organisaties waarbij de nachtzorg deelneemt aan het zorgplangesprek. Soms is er ’s nachts een bekende aanwezig is, zodat een onrustige cliënt geen vreemde aan het bed krijgt. En als er op de groep iets ingrijpends is gebeurd – een overlijden, een ziekte, een calamiteit – wordt er tijdelijk een slaapdienst samengesteld. Dat zijn mooie voorbeelden van goede zorg in de nacht.’ 

Bij sommige organisaties is de nachtzorg wél zichtbaar en worden 'open nachten' georganiseerd.

Leernetwerk

De VGN heeft naar aanleiding van de aandachtspunten uit het TNO-rapport een leernetwerk voor nachtzorg opgericht. In dit leernetwerk kunnen zorgorganisaties ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren om de nachtzorg steeds beter te maken. Het leernetwerk gaat nadrukkelijk over de personele invulling van de nachtzorg en niet over techniek. Technologie is immers slechts een hulpmiddel voor goede warme zorg. 

'Nachtzorg verdient het gezien te worden'

Frank Bluiminck bezoekt sinds de uitzending van Nieuwsuur zorgorganisaties ook ’s nachts. ‘Ik heb met eigen ogen gezien hoe toegewijd en bevlogen de zorgprofessionals in de nacht hun werk doen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze cliënten.’ Bluiminck is van plan om in de toekomst organisaties ’s nachts te blijven bezoeken. ‘Ik wil zien en horen wat hen drijft. En ik zie het als mijn persoonlijke taak om het belang van hun werk voor het voetlicht te brengen. De nachtzorg verdient het gezien te worden.’

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl