Henk Nies

Henk Nies

Hoe vraaggestuurd zijn we eigenlijk?

Ik was er wat op uitgekeken: de cliënt centraal, vraaggestuurde zorg, klantgericht werken. Nog steeds staat het prominent op websites en in beleidsplannen van zorgorganisaties, nog steeds noemen zorgmedewerkers het hun voornaamste drijfveer. Terwijl het toch zo vanzelfsprekend is. Bovendien: de cliënt is geen ‘passief object’ van zorg. De cliënt is een mens die - net als u en ik - wederkerigheid in zijn relaties verwacht en als het even kan ook iets voor anderen wil betekenen.

13-03-2017

Weten wat de klant belangrijk vindt

Kritisch naar een ander kijken is niet zo moeilijk. Kritisch naar jezelf kijken is een ander verhaal. Want hoe vanzelfsprekend is vraaggestuurd werken voor ons, bij Vilans? Stellen wij onze klanten wel centraal? Weten we wat ze belangrijk vinden en waarmee wij ze verder kunnen helpen? Wat drijft de mensen die dagelijks gebruik maken van de kennis die wij verzamelen en verspreiden? Waarom vragen we niet vaker en structureler of zij ons willen helpen bij het verrijken en valideren? Samen kunnen we immers veel meer rendement uit ons en hún werk halen. 

hoe vraaggestuurd zijn we eigenlijk

Van start met 8 ambities

Het was duidelijk: we moesten zelf ook innoveren. We klopten aan bij onze subsidiegever, het ministerie van VWS. We vroegen of we een subsidieaanvraag mochten indienen voor plannen die we pas in de loop van 2017 kunnen invullen. VWS vond dat uitstekend, mits we duidelijk laten zien wat we doen. Logisch. Vervolgens hebben we 8 ambities benoemd waarvan we weten dat ze spelen in het veld en dat ze de zorg beter laten werken

  • Toon het ware gezicht van de zorg
  • Kennis verbinden en laten stromen
  • Onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers
  • Stoppen met wegstoppen
  • Een huis moet voelen als een thuis
  • Weg met de bureaucratie
  • Technologie maakt het leven zo veel menselijker
  •  Diversiteit geeft de zorg niet alleen meer kleur

Win-win

Vanaf het najaar van 2016 hebben we mensen opgeroepen om ideeën aan te leveren met een van deze ambities als kader. We deden dat via onze websites, E-zines, social media en in gesprekken. Van mensen of organisaties die ideeën aanleveren, verwachten we dat ze ook meewerken om het idee uit te werken of er op een andere manier in investeren. Het moet een soort win-winsituatie worden.

Ambitie 1: Technologie (maakt het leven zo veel menselijker)

Begin van dit jaar bleek dat de ambitie ‘Technologie maakt het leven zo veel menselijker’ de meeste en beste ideeën opleverde en veel energie opwekte. De initiatieven kwamen vooral uit de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Beide willen bijdragen aan goede en veilige zorg thuis en een inclusieve samenleving, ondersteund door technologie. Op 13 februari kwamen ze bijeen: zeven partijen uit deze sectoren presenteerden hun ideeën in korte pitches.

Ambitie 2: Mantelzorgers en vrijwilligers (onmisbare rol)

Inmiddels is ook de tweede ambitie boven komen drijven: de onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers. Er zijn veel mooie plannen. We willen bijvoorbeeld met diverse partners werken aan een leerplein om vrijwilligers, mantelzorgers, familieleden en andere bekenden uit het netwerk van cliënten toe te rusten in het verrichten van praktische (zorg)handelingen.

Bepaalt u de volgende ambitie?

Dat aanleveren van ideeën gaat nog het hele jaar door. Op 1 april besluiten we wat de volgende ambitie wordt. Tot nu toe reageren vooral zorgmedewerkers. Prima, dat was ook de bedoeling. Maar ook enthousiaste bestuurders of beleidsmedewerkers nodigen we graag uit. Voor welke ambitie wilt ú gaan en hoe kunnen we u helpen dat samen te realiseren? Het idee hoeft niet kant-en-klaar te zijn. Want ook dat hoort bij vraaggestuurd en klantgericht werken: in dialoog met elkaar bepalen wat de beste actie is. En ik, ik zie weer wat de cliënt centraal, vraaggestuurd en klantgericht werken zo uitdagend maakt! Het is een vorm van unieke samenwerking. Ik zie er naar uit, u ook?  

Meer over vernieuwd programmeren

Twitter mee op #zorg2017

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl