Barbara de Groen

Barbara de Groen

Hoe werkt uw wijkteam samen met specialisten?

Zou u als dat nodig is, uw eigen kind, vader of moeder, met een gerust hart naar het sociaal wijkteam van uw gemeente laten gaan? Vertrouwt u erop dat de medewerkers van dit team - generalisten - de kunst verstaan om op het juiste moment de juiste professional in te zetten?

28-05-2015

Generalisten in het wijkteam

Veel gemeenten hebben sociale wijkteams ingericht om de toegang naar zorg en ondersteuning voor hun inwoners te regelen. De samenstelling van een team hangt idealiter af van wat de wijk vraagt. Een wijk met veel ouderen vraagt namelijk om andere expertises dan een wijk met een hoge werkeloosheid en veel vroegtijdige schoolverlaters.

Wanneer een lid van een wijkteam aan de slag gaat doet hij dat vanuit zijn deskundigheid maar hanteert de blik van een generalist. Hij kijkt breed naar de vragen van de inwoner en probeert samen met hem een plan te maken om die vragen te beantwoorden. Vaak kan een teamlid terugvallen op zijn oude netwerk, toen hij nog als ‘specialist’ bij een (zorg)organisatie werkte.

Maar als generalist in een wijkteam krijgt hij nu ook veel vragen waar hij niet direct een passend antwoord op heeft. Hoe gaat een medewerker van een wijkteam om met nieuwe en vaak complexe vragen? Signaleert hij snel genoeg dat hij een lacune in zijn expertise heeft en wie kan hij dan raadplegen voor advies? Wat zijn de afspraken met zorgorganisaties?

De specialisten om een sociaal wijkteam heen

Aan de andere kant maken specialisten, zoals een casemanager dementie, een praktijkondersteuner GGZ, een begeleider die werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking of een CVA verpleegkundige, zich zorgen of zij wel tijdig worden ingeschakeld door het wijkteam. Zij vragen zich verontrust af of de wijkteams wel de juiste expertise hebben om problemen goed in te schatten. Weet het wijkteam de juiste specialist te vinden? Hoe is de specialist voldoende zichtbaar voor het wijkteam?

Een nieuw samenspel

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe samenwerking waarmee de generalist in het wijkteam en de specialisten eromheen elkaar vinden. Dit vraagt om een goed netwerk van specialisten met verschillende deskundigheden dat het wijkteam snel en effectief vindt en bereikt.
 
De rol van de specialist is divers. Hij geeft het wijkteam telefonisch advies, hij voert samen met hem en de inwoner een (keukentafel)gesprek of overlegt over een plan op maat met zorg en ondersteuning die past bij de behoefte van de inwoner. Een nieuw samenspel ontstaat.

De juiste professional op het juiste moment

Vilans heeft in een oriënterende studie in 2014 de 3 meest voorkomende in gemeenten op een rij gezet. Dit zijn het expertteam, de expertpool en de triagemedewerker die als intermediair functioneert tussen het wijkteam en het expertteam of de expertpool.

Hoe werkt uw wijkteam samen met specialisten?
 
De keuze van een gemeente voor het type samenwerking is veelal gebaseerd op aannamen en voorlopige afspraken met zorgaanbieders. Belangrijke vraag op dit moment is of de samenwerking zoals die bedacht is ook echt werkt. Verlopen de processtappen effectief en snel? Wat merkt de inwoner van de gekozen werkwijze? Welke verbeteringen zijn mogelijk en heeft dit misschien consequenties voor volume en samenstelling van het wijkteam?

Verbeter het werkproces van uw wijkteam

Bent u teamleider van een wijkteam of bent u vanuit uw gemeente actief betrokken bij de ontwikkeling van de wijkteams? Realiseert u zich dat het tijd is voor reflectie om de juiste samenwerkingsvorm tussen generalisten en specialisten te kiezen? Laat het me weten via b.degroen@vilans.nl.

Meer informatie over wijkteams

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl