Mirella Minkman

Mirella Minkman

Hoe zien samenwerkingsverbanden van de toekomst eruit?

Onlangs organiseerden Vilans, TIAS School for Business and Society en Dirkzwager advocaten en notarissen het event Samenwerkingsverbanden van de toekomst. ‘Een belangrijk thema’, aldus bijzonder hoogleraar innovatie en governance van integrale zorg Mirella Minkman, tevens initiatiefnemer van het event. De samenleving ‘vernetwerkt’ steeds meer en de onderlinge verbondenheid van diensten is essentieel. Minkman stelt: ‘Dienstverlening, dus ook zorg, die niet compatibel is of aansluit bij andere dienstverlening die een persoon nodig heeft, zal het uiteindelijk niet gaan redden.’

21-05-2018

Verbinding in plaats van controle

Circa 40 bestuurders, toezichthouders en andere leiders uit alle sectoren van de zorg, evenals uit enkele gemeenten, discussieerden aan 5 ronde tafels. Aanleiding voor het event waren de vraagstukken en ervaringen uit de praktijk die het inrichten van samenwerkingsverbanden oproept, maar waarover solide kennis nog ontbreekt. Zo kent de governance van samenwerkingsverbanden een andere dynamiek en gelden andere uitgangspunten, zoals horizontale beïnvloeding, meer op consensus gerichte besluitvorming en de nadruk op ‘verbinding’ in plaats van op controle.

Praktijk en wetenschap

Louis Houwen, bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS, mede-initiatiefnemer en betrokken bij de ontwikkeling van de laatste governancecode zorg, benadrukt het belang van het bundelen van expertise. ‘De bestuurders uit de praktijk hebben allen voorbeelden van casuïstiek hoe lastig het is, maar ook over hoe het kan. Vanuit Dirkzwager kennen wij de juridische kant van de zaak, Vilans de kant van de organisatie- en bedrijfskunde, en vanuit TIAS verbinden Mirella en ik praktijk met de wetenschap.’ Samenwerkingsverbanden van de toekomst zijn bij uitstek multidisciplinair, dus die combinatie is erg krachtig.

Kennisvragen

In de 5 rondetafelgesprekken onder leiding van Cathy van Beek, Marc van Ooijen, Trix van Os, Harry Vogelaar en Margrietha Wats, werd druk gediscussieerd. Over de gevolgen voor het toezicht, de professionals als bakermat en backbone in de samenwerking, mededingingsrechtelijke aspecten, eigenaarschap en participatie en over financieringsvraagstukken. De tafelvoorzitters koppelden de belangrijkste reflecties terug waaruit een gezamenlijke agenda van kennisvragen rolde.

Minkman: ‘Werken in een netwerk vraagt om congruent samenspel en vernieuwd eigenaarschap. Er is geen beste vorm, maar wel meer en minder passende. De vormen die men nu kiest of dat nu een BV, coöperatie of andere vorm is, zouden gevolgd moeten worden door reflectief praktijkonderzoek.’

Structuur en flexibiliteit

De conclusie van een van de tafels luidt: een netwerk moet flexibel zijn, maar ook vastigheid bieden. Je moet structuur genereren, maar het moet ook niet overheersend zijn zodat het inflexibel wordt. Het gaat om wendbaarheid en die balans daartussen. Vertrouwen is een kernwoord. Maar naast vertrouwen is doelcongruentie ook belangrijk.

In het sociale domein van de gemeente lijkt ook winst te behalen. Daar is kennis over de inwoners. Is het electoraal belang een sta-in-de-weg? Bij nieuwe raden en wethouders begint vaak weer alles opnieuw. Daarom het advies aan de tafels: focus je op één groep die het wil. Richt je niet op 6 gemeenten bijvoorbeeld, maar op één die echt ervoor gaat.

Congres over integrated care

Houwen licht toe: ‘De discussies zijn niet af. Een gezamenlijke kennisagenda tussen wetenschap, de behoefte ondersteund vanuit het beleid en van praktijkervaringen echt benutten, dat zijn prima ingrediënten om stappen verder te komen.’ Minkman vult aan: ‘Ook op het congres van de International Foundation for Integrated care van 23-25 mei in Utrecht staan deze thema’s centraal. Innovatie van integrale zorg, en ook de governance daarvan, is en wordt steeds meer een internationaal issue.’

Meer informatie over samenwerkingsverbanden

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl