Sandra Dahmen

Sandra Dahmen

Publicatie - Hoe zwaar is de caseload van úw wijkteam?

Voor het wegen van de caseload van een lokaal team bestaan geen duidelijke richtlijnen. Terwijl de zwaarte van caseloads belangrijk is voor professionals om hun werkdruk te reguleren en goede kwaliteit van hulp te leveren. Voor gemeenten is het van belang om beleid te ontwikkelen. Deze nieuwe handreiking geeft aan hoe u dit kunt aanpakken.

22-05-2019

Zwaarte caseload

De handreiking ‘Caseload voor lokale (wijk)teams’ van Integraal Werken in de Wijk biedt een denkkader voor professionals, managers en beleidsmakers om de caseload van hun wijkteams te bepalen. Het geeft structuur aan het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload.

Lees meer op integraalwerkenindewijk.nl

Situatie in gemeente

Eerst schetst u de situatie in de gemeente, zoals:

  • Hoe groot is het aantal cliënten?
  • Hoeveel casussen zijn risicovol?
  • Om welke vorm van zorg gaat het?

Vervolgens staat u uitgebreid stil bij de meerwaarde waar het (wijk)team naar streeft.

Verantwoorde caseload

Het is lastig om caseloads in cijfers uit te drukken. Geen 2 casussen zijn gelijk. Daarom gaat de handreiking uit van een ‘bandbreedte’. Met als uitgangspunt de te realiseren meerwaarde bepaalt u als gemeente en (wijk)team de grenzen die u kunt stellen aan een verantwoorde caseload. Daarbij houdt u rekening met wat er uiteindelijk bereikt moet worden, welke werkwijze hierbij past en wat er bekend is uit de praktijk. Daarna gaat u werken met de bandbreedte die u bepaald heeft voor de caseload en aansluitend evalueert u: doen, leren en verbeteren. 

Over Integraal Werken in de Wijk

De basis voor de handreiking is het denkkader dat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft ontwikkeld voor de jeugdteams van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL-gemeenten). Het instituut deed dit binnen het programma Integraal Werken in de Wijk. In dit landelijke programma bundelen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten om samen met professionals en beleidsmakers expertise over integraal werken te ontwikkelen en te publiceren.  

Lees verder over lokaal organiseren

Meer informatie? Neem contact op met:

SandraExpert
Sandra
Dahmen
Expert s.dahmen@vilans.nl 06 46 62 38 74
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl