Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Interview - Honderden verpleeghuizen werken actief aan verbeteren kwaliteit

Meer dan 300 verpleeghuislocaties doen mee aan het verbeterprogramma ‘Waardigheid en trots op locatie’, dat een jaar bestaat. Nog eens 350 locaties deden mee met de voorganger van dit programma, ‘Waardigheid en trots’. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Volgens Henk Nies hét bewijs dat binnen de sector hard gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. ‘We zien nu ook partijen de scan uitvoeren die we voorheen niet kenden’, aldus de bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg en directeur bij Vilans.

13-12-2019

Wat houdt meedoen aan 'Waardigheid en trots' eigenlijk in?

‘Waardigheid en trots op locatie is het ondersteuningstraject voor verpleeghuislocaties uit het overheidsprogramma ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Deelnemende locaties krijgen binnen 3 maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 8 thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij, als zij dat wensen, ondersteuning op maat. Dat is niet niks. In feite haal je een onafhankelijke blik in huis die jouw locatie helpt om te zien waar de kwaliteit goed is en waar die beter kan. Je doet samen met medewerkers, cliënten en familie als het ware een zelfanalyse. Dat zoveel locaties zich hebben aangemeld vind ik erg mooi; ze laten zien dat ze zich open en lerend opstellen.’

Wat valt op als u naar de deelnemers van afgelopen jaar kijkt?

‘Het programma is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB - en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen. Met name van deze laatste categorieën zien we relatief meer locaties zich aanmelden voor de scan. Mijn idee is dat zij de afgelopen jaren met steeds meer mensen met een zwaardere zorgvraag te maken hebben gekregen. Dat geldt ook voor voormalige verzorgingshuizen. Voor beide groepen is de omslag een extra uitdaging. Ze zijn immers vaak vanuit een ander concept opgezet. Uiteraard geldt het voor verpleeghuizen net zo dat cliënten steeds kwetsbaarder zijn op het moment dat ze binnenkomen. Dat alles is een goede reden zijn om extra te sturen op kwaliteit. En het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is daarvoor het raamwerk, dat dagelijks in concreet doen en laten richting biedt. Dat vergt keuzes en interne dialoog hoe je dat het beste kan doen. De scanmethodiek die we hanteren vertrekt vanuit de dialoog tussen alle soorten medewerkers, bewoners, naasten en het management.’

Wat voor andere trends vallen u op?

‘Sinds de invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in 2017 en daarvoor lag de nadruk in het debat in de samenleving heel sterk op kwaliteit van zorg. Grote inzet van de inspectie, volop discussie in de media en debatten in de Tweede Kamer. Die discussie is nu wat geluwd, vooral dankzij de inspanningen die de sector levert en de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen. De focus op kwaliteit zal de komende jaren verschuiven naar een debat over kwantiteit, zo verwacht ik. Daarmee bedoel ik dat het toegankelijk houden van de verpleeghuiszorg en goede zorg thuis de nieuwe grote uitdaging is. In de kranten verschijnen nu al regelmatig berichten over wachtlijsten en dergelijke. Maar ook als de aandacht verschuift naar toegang en betaalbaarheid, kwaliteit is en zal altijd de kern blijven van zorgverlening.’

De focus op kwaliteit zal de komende jaren verschuiven naar een debat over kwantiteit.

Hoe bedoelt u?

‘Ik bedoel dat kwaliteit van zorg de ‘core business’ is van de verpleeghuissector. Wanneer die niet op orde is, ontstaat er weer onvrede. Je moet voortdurend aan kwaliteit te blijven werken, blijven leren en verbeteren. Het is nooit klaar. Dat vergt constant op kwaliteit sturen en besturen. Een scan zoals die van ‘Waardigheid en trots op locatie’ is één van de instrumenten die nu voor sturing en besturing van kwaliteit beschikbaar zijn. Het is heel bemoedigend om te zien dat daar in zo veel gebruik van wordt gemaakt.’

Bekijk de factsheet 'Waardigheid en trots in beeld'

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl