Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Wereld Alzheimer Dag - 'Hopen dat we dan minder bang zijn voor dementie'

Ter bevordering van de (wereldwijde) aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, is het ook dit jaar - op 21 september - weer Wereld Alzheimer Dag. De week voorafgaande publiceert Vilans, als dementievriendelijke organisatie, mini-interviews met medewerkers over hun werk rond de dementiezorg. Vandaag is het de beurt aan adviseur Karlijn Kwint.

15-09-2020

1. Hoe ben je bij Vilans met dementie bezig?

‘Als programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar, een praktijkverbeterprogramma om de zorg voor mensen met dementie te bevorderen, ben ik nauw betrokken bij het onderwerp. We draaien het programma samen met Nivel, Movisie, Pharos en het Trimbos-instituut en helpen professionals om goede dementiezorg te bieden. Dat doen we door kennis te delen (in de vorm van adviestrajecten en inhoudelijke bijeenkomsten), het maken van kennisproducten, het maken en helpen implementeren van de Zorgstandaard Dementie en het maken van een register. Dit alles in co-creatie met ketencoördinators, casemanagers, huisartsen of beleidsmedewerkers bij de gemeente.’

2. Waarom vind jij aandacht voor dementie belangrijk?

‘Er komen steeds meer mensen met dementie en deze mensen blijven steeds langer thuis wonen. Om hen zo lang mogelijk bij de samenleving te blijven betrekken, is het van belang dat mensen weten wat deze aandoening met zich meebrengt, hoe daarmee omgegaan kan worden en ook hoe mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk gesteund kunnen worden. Het is van belang dat we blijven luisteren naar wat mensen met dementie te zeggen hebben, dat zij er ook zo lang mogelijk ‘bij blijven horen’ en dat we daar met elkaar in de samenleving ons steentje aan bijdragen.’ 

3. Wat is er in 2025 veranderd; wat gaat er over 5 jaar beter zijn?

‘Dan is er meer begrip voor mensen met dementie, is het hopelijk ‘normaal’ dat we ondersteuning en zorg zo leveren dat deze mensen zo weinig mogelijk last hebben van allerlei bureaucratie of ingewikkelde bekostiging en wet- en regelgeving. Dan zijn we in de samenleving hopelijk iets minder ‘bang’ voor mensen met dementie; ook met deze aandoening kun je nog steeds een zinvol leven leiden en deelnemen aan de maatschappij. Je bent en blijft immers een waardevol mens. En dan zijn we - wanneer dat steeds moeilijker wordt - liefdevol en praktisch in onze ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten.’

Lees meer over Wereld Alzheimer Dag 2020

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl