Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

'Houd jonge mantelzorgers tijdens de coronacrisis extra in de gaten'

Juist nu dreigen jonge mantelzorgers een vergeten groep te raken, omdat zij zelf niet snel aan de bel zullen trekken voor hulp. Onderzoeker en beheerder van de website youngcarers.info Daniel Phelps, doet dan ook een oproep aan de zorg: ‘Iedere jonge mantelzorger en zijn naaste heeft goede zorg op maat nodig.’

01-04-2020

Bekijk zijn oproep

Jonge mantelzorgers zijn een verborgen groep, omdat ze zichzelf niet als mantelzorger zien. De zorg voor hun naaste is iets wat ze er gewoon bij doen. Dit verklaarde Phelps onlangs in een artikel op de website van de Kingston University in Londen. De zorg voor hun naaste doet een groot beroep op hun veerkracht en metaal welbevinden. Zeker ook omdat zij zich nog aan het ontwikkelen zijn en naar school gaan of studeren.  

Corona-maatregelen kunnen averechts effect hebben

De urgentie voor aandacht voor deze groep, is door de coronacrisis alleen nog maar groter geworden. 'Juist nu is het in de komende tijd mogelijk dat jonge mantelzorgers nog meer angst en zorgen ervaren over de gezondheid van hun naasten,’ verklaart Phelps in zijn oproep. ‘Vooral als ze zorgen voor iemand op leeftijd of voor iemand met een slechte gezondheid. Ook kunnen de opgestelde maatregelen die bedoeld zijn om onze kwetsbaren te beschermen, juist een averechts op jonge mantelzorgers hebben. Hun zorgen kunnen hierdoor toenemen.’

Aanbevelingen

Phelps doet daarnaast een aantal aanbevelingen in zijn oproep. Zo is het belangrijk dat professionals jonge mantelzorgers en gezinnen benaderen om te checken hoe het met ze gaat. Ook is het belangrijk dat organisaties erop letten dat er ook voorlichtingsinformatie is die aangepast is op hun leeftijd. En mocht de situatie voor jonge mantelzorgers nijpender worden, dan is het belangrijk dat professionals extra ondersteuning overwegen. Ten slotte helpt het om hen peer support aan te bieden. Bijvoorbeeld online of via telefonisch contact. 

Versterken van veerkracht

Vilans en het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben aandacht voor jonge mantelzorgers als deelnemers aan het Europese project Me-We. Hierin onderzoeken we hoe de veerkracht van jonge mantelzorgers versterkt kan worden. Dit doen we samen met partners uit 10 verschillende landen. Het Me-We-project heeft de volgende doelstellingen: 

  • Kennis verzamelen over jonge mantelzorgers in Europa. Wat zijn hun behoeften en voorkeuren en hoe gaan ze om met stress?
  • Verschillende interventies ontwikkelen die hen kunnen helpen in de samenwerking met jonge mantelzorgers. Deze interventies testen we in 6 Europese landen en leveren we ook daadwerkelijk op.
  • Opgedane kennis en resultaten evalueren en toegankelijk maken voor stakeholders op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl