Ruth Pel

Ruth Pel

Hulpmiddelen om uitslag dementie met patiënten te bespreken

Specialisten op geheugenpoliklinieken bespreken met patiënten en hun familie de uitslagen van verschillende geheugenonderzoeken. Ze kunnen bijvoorbeeld bespreken om wat voor vorm dementie het gaat, in welk stadium iemand zit en hoe de prognose is. Wanneer er nog geen sprake van dementie is, maar wel een verhoogd risico is aangetoond, willen patiënten vaak weten hoe hun kansen zijn op het ontwikkelen van dementie.

14-04-2016

Uitslag begrijpelijk overbrengen

In een focusgroep georganiseerd in het kader van het Memorabel-ABIDE onderzoek bespraken 8 artsen van 8 verschillende geheugenpoliklinieken in een geanimeerde discussie met elkaar hoe visuele hulpmiddelen, zoals tekeningen of een schema, helpen om de onderzoekuitslagen beter en begrijpelijker over te brengen. Nu is het nog zo dat elke arts dit op zijn eigen manier doet.

Hulpmiddelen om uitslag dementie met patiënten te bespreken

ABIDE project

In het ABIDE-project ontwikkelen we op basis van deze informatie algemene hulpmiddelen die artsen kunnen gebruiken, zodat informatie op meer uniforme wijze aan patiënten wordt overgebracht. Daarnaast werd er in de focusgroep nagedacht over hulpmiddelen voor artsen om op basis van uitslagen van verschillende testen tot een eenduidige conclusie te komen. Hoewel het maken van zo een hulpmiddel niet eenvoudig is, willen artsen in hun dagelijks werk daar wel graag gebruik van maken.

ABIDE onderzoek

Het ABIDE-onderzoek wordt uitgevoerd door VUMC en voor dit onderdeel werkt VUMC nauw samen met Vilans en AMC. Het ABIDE-onderzoek is één van de onderzoeken over dementie in onderzoeksprogramma Memorabel, onderdeel van Deltaplan Dementie, gefinancierd door ZonMw.

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

RuthExpert
Ruth
Pel
Expert r.pel@vilans.nl 06 22 80 96 60
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl