Johan Vesseur

Johan Vesseur

IGZ deelt uitkomsten roadshows voor betere aanpak antibioticaresistentie

Om antibioticaresistentie beter onder de aandacht te krijgen van bestuurders, organiseerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 6 interactieve roadshows rond het thema infectiepreventie en antibioticagebruik. Uit de roadshows zijn veel actiepunten gekomen, zoals 'medewerkers spreken elkaar aan op het uitvoeren van maatregelen rondom infectiepreventie.'

12-01-2017

Roadshows antibioticaresistentie

De road­­shows van eind 2016 hadden als doel om bewustwording vergroten, draagvlak creëren en de persoonlijke motivatie verbeteren rondom het thema van antibioticaresistentie. Dit alles zodat binnen de verpleeghuizen betere infectiepreventie plaatsvindt, er veiligere zorg is en een prettige omgeving voor cliënten ontstaat. De uitkomsten van de roadshows vormen mede de basis voor het toezicht dat de inspectie ontwikkelt.

igz deelt uitkomsten roadshows voor betere aanpak antibioticaresistentie

Opbrengsten aanpak infectiepreventie

Afgelopen zomer zijn we gestart met het . Het is een gezamenlijk project met ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso in opdracht van het ministerie van VWS. Het project heeft als doel om de aanwezigheid van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) in verpleeghuizen terugdringen. We waren dan ook aanwezig bij de roadshows om mee te praten en de opbrengsten meteen mee te nemen. 

Uitkomsten sessies antibioticaresistente

Uit de sessies met de Argumentenfabriek zijn er veel acties geformuleerd voor het verbeteren van de infectiepreventie, bijvoorbeeld: 'Het bestuur stelt aandacht functionaris aan om de naleving van regels te stimuleren en controleren' en 'De deskundige infectiepreventie maakt instructies voor infectiepreventie begrijpelijk en toepasbaar.' De acties zijn per sessie opgenomen in mindmaps, die u hieronder kunt bekijken.

Doe mee en ga aan de slag met hygiënisch werken

Wij roepen teams binnen verpleeghuizen op om contact te leggen om samen infectiepreventie op een hoger niveau te krijgen. Is uw team geïnteresseerd in het verbeteren van hygiënisch werken? Kent u teams die dat willen doen of al heel goed doen? Wilt u bijdragen aan het voorkomen van een groot maatschappelijk probleem? Laat het ons weten en stuur een email aan Elsbeth Zielman (e.zielman@vilans.nl).

Meer informatie over antibioticaresistentie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl