Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Ik heb geknokt voor de emancipatie van verzorgenden

Betsy Albers heeft zich in haar carrière hard gemaakt voor de positie van verzorgenden. Als directeur van beroepsorganisatie STING en in allerlei rollen bij Vilans. Na 9 jaar als Vilanser verlaat ze Catharijnesingel 47.

07-06-2018

Vak van verzorgende totaal onzichtbaar

Toen Albers solliciteerde bij STING was de beroepsvereniging van de verzorging net opgericht. Het vak van verzorgende werd toentertijd in de rest van het land niet serieus genomen. ‘De heersende opvatting was dat deze vrouwen eigenlijk wel van nature wisten hoe ze moesten verzorgen en daar ook geen opleiding of waardering voor nodig hadden’, herinnert Albers zich. ‘Het was totaal onzichtbaar als serieus beroep. Toen ik bij STING als beleidsmedewerker begon, was voor verzorgenden en thuishulpen dan ook helemaal niets opgetuigd of geregeld.’

Hard knokken

Van beleidsmedewerker klimt Albers op tot directeur van de beroepsvereniging. Samen met haar kleine en wendbare organisatie knokt ze tientallen jaren hard voor de emancipatie van de verzorgende. ‘We hebben een bijdrage geleverd om die beroepsgroep en sector trots te maken op hun werk. Onze missie was om deze vrouwen, want dat waren deze werknemers vrijwel allemaal, verder te helpen. Ze waren altijd al de flexibele schil waar makkelijk overheen gestapt kon worden.’

We hebben de ervaring en kennis van verzorgenden vastgelegd en zichtbaar gemaakt.

Respect voor verzorgenden

‘Wij hebben woorden gegeven aan hun vak en wat het inhoudt. We hebben hun ervaring en kennis vastgelegd en zichtbaar gemaakt. Zo hebben we laten zien hoe ongelofelijk belangrijk hun werk is. Ze doen niet alleen maar thuishulptaken, maar hebben tegelijkertijd een enorm belangrijke sociale rol. Gelukkig zie ik tegenwoordig vaker dat verzorgenden wel het respect krijgen wat ze verdienen.’

Verschil verpleging en verzorging

Die omslag ging niet vanzelf. ‘Ik heb vreselijk felle discussies gevoerd. Bijvoorbeeld met andere beroepsgroepen. Zoals over het verschil tussen verpleging en verzorging. Veel hbo-opgeleide verpleegkundigen wilden soms helemaal niets met verzorging te maken hebben. Maar dat hoort voor het belang van de cliënt natuurlijk hand in hand te gaan.’

Kwaliteitsdiscussie

Af en toe hield Albers de verzorgenden zelf ook een spiegel voor. ‘Het ging ook niet altijd alleen om wat verzorgenden konden leren. Er viel ook het nodige af te leren. Toen het hele verhaal van transparantie en kwaliteit opkwam en we daaraan moesten werken, zeiden verzorgenden: “Hoezo kwaliteit zichtbaar? Doen we het niet goed dan?” Toen zijn we gaan kijken naar wat je soms op de automatische piloot doet, maar wat niet per se goed is voor de kwaliteit van zorg. Ik kan me nog kwaliteitsdiscussies herinneren tussen werknemers van de thuiszorg en verzorgenden die intramuraal werkten. “Doen jullie dat zo? Wij doen het heel anders!”’

Betekenis beroep van verzorgende

Van het werk bij STING heeft Albers genoten. ‘Ik vond het mooi dat ik weliswaar zélf geen verzorgende ben maar desondanks wél heel goed met verzorgenden kan wisselen. Toen ik voor het allereerst een lezing hield, was dat in een behoudende omgeving. Op het platteland, heel kerks. Ik ging daar bewust geen verhaal houden over vrouwen die in opstand moeten komen en zo, ik kende mijn publiek. Maar ik kon wel zeggen wat het beroep van verzorgende betekent en waard is. Ze zeiden achteraf: “Wat begrijp jij ons werk goed.” Ik was toen zo blij.’

‘Hoezo kwaliteit zichtbaar?’ zeiden verzorgenden. ‘Doen we het niet goed dan?’

Kennis naar de werkvloer

Na zoveel jaar STING wilde Albers wat anders en in juni 2009 komt ze bij Vilans terecht. ‘Ik kende Vilans natuurlijk al wel. Maar ik was zwaar onder de indruk toen ik er binnen kwam. Al die kennis! Lockers vol ordners en mappen. Ik dacht ook meteen: hoe zorgen we ervoor dat die kennis ook daadwerkelijk landt op de werkvloer?’

Netwerken

Programmaleider Albers had verschillende functies bij Vilans. Ze kwam binnen als senior beleidsmedewerker voor het programma dat cliëntsystemen versterkt. ‘Ik heb een leuke fase meegemaakt bij Vilans. Een programma leiden met een clubje mensen past goed bij mijn netwerkkwaliteiten. Ik zit graag in die coördinerende rol. Ik kende natuurlijk veel mensen in de sector en het duwen, trekken en overleggen om zo’n project van de grond te krijgen en toch een gedegen rapport af te krijgen terwijl alle belangen anders staan, dat vind ik heel leuk werk.’

Verleid mensen de zorg te verbeteren

Over Vilans als organisatie zegt Albers. ‘Het is onze rol om de mensen binnen de sector van de langdurende zorg te verleiden om mee te doen met het verbeteren van de zorg. Ik zeg verleiden in plaats van overhalen want ik zie ons echt als verleiders. We zijn dienstbaar aan de sector en om onze missie te laten slagen hebben we andere partijen nodig. Het gaat echt niet alleen om de 180 medewerkers van Vilans en welke kennis zij allemaal in huis hebben. Het gaat om hoe we het veld kunnen faciliteren en meenemen, zodat er ook daadwerkelijk wat met die kennis in de dagelijkse zorgverlening gebeurt.’

Kennispleinen

Het beste voorbeeld hiervan vindt Albers de kennispleinen. ‘Het verleiden en netwerken onderhouden en verbinden doen we het best op die kennispleinen. Dat is wat anders dan al die kennis zomaar online zetten. Het zijn echte kennisgemeenschappen met bijeenkomsten, creativiteit, en allerlei activiteiten. Daar mogen we trots op zijn.’

Zelfreflectie

Waar we als organisatie nog stappen in kunnen zetten is volgens Albers het verhogen van ons lerend vermogen. ‘We roepen de sector continu op om maar te blijven leren en alles maar tot zich te nemen. Maar zelf laten we dat af en toe nog liggen. We zijn zo druk en erop gebrand om projectdeadlines te halen, dat tijd voor echte reflectie en evaluatie er wel eens bij in schiet.’

Ten slotte geeft Albers nog een slotoverweging mee. ‘Ik gun het iedereen bij Vilans om af en toe uit de waan van de dag te kunnen stappen en kritisch naar zichzelf te kijken en te leren. Toen ikzelf het afgelopen jaar een lange tijd uitviel heb ik veel aan zelfreflectie gedaan. Dus neem de tijd om bijvoorbeeld wél dat lange artikel goed te lezen of eens tijd te pakken om echt na te denken over hoe we dingen doen. Dat komt onze missie voor betere zorg echt ten goede.’

Meer informatie over kennis delen met de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl