Jennie Mast

Jennie Mast

In 4 fasen medewerkers betrekken bij vergroten vrijheid cliënten

Als u als zorgorganisatie de vrijheid van cliënten wilt vergroten, heeft u betrokken medewerkers nodig die achter de nieuwe manier van werken staan en bereid zijn zich die nieuwe manier eigen te maken. De volgende fasering kan hierbij houvast bieden.

21-07-2015

Fase 1 Bewust worden - medewerkers zien het belang van vrijheidsbeleving

In organisaties die vanuit deze fase aan de slag gaan, werken medewerkers bij wie het thema ‘vrijheidsbeleving van cliënten’ nog niet (erg) leeft. De hulpmiddelen voor deze fase hebben dan ook als doel medewerkers bewust(er) te maken van het belang van het vergroten van vrijheid bij cliënten. Medewerkers gaan daardoor open staan voor een bepaalde verandering in hun eigen handelen, team en organisatie. Ze zijn geïnspireerd en hebben zin om aan de slag te gaan met de nieuwe manier van werken.

Fase 2 Doen - medewerkers hebben genoeg kennis en vaardigheden om hun manier van werken te veranderen

Medewerkers van organisaties die methoden uit fase 2 inzetten weten dat ze aandacht moeten geven aan vrijheidsbeperking bij cliënten. Ze hebben genoeg kennis en vaardigheden om hun manier van werken te veranderen, maar voeren dit nog niet zelfstandig uit. Met behulp van de onderaan beschreven hulpmiddel(en) kunnen medewerkers de vertaalslag naar de dagelijkse werkvloer maken.

In 4 fasen medewerkers betrekken bij vergroten vrijheid cliënten

Fase 3 Voelen - vrijheidsbeleving zit in het hart en de handen van medewerkers

Bij organisaties die methoden in deze fase inzetten werken medewerkers die bekend zijn met het onderwerp en ook weten hoe ze vrijheidsbeperking kunnen voorkomen. Toch is het in het werk nog geen tweede natuur.

Fase 4 Behouden - de organisatie staat achter de nieuwe manier van werken en dat is zichtbaar

Het nieuwe gedrag is onderdeel geworden van de werkwijze van de hele organisatie. Alle medewerkers passen de geleerde kennis en vaardigheden toe en de nieuwe werkwijze is onderdeel geworden van de cultuur.

Kies wat bij uw organisatie past

In het boek ‘’ staan tools en methodieken die u in de verschillende fasen op weg helpen.

Elke organisatie is uniek. Ga daarom eerst na in welke fase uw organisatie zit, welke doelen u als organisatie nastreeft en wat medewerkers daarvoor nodig hebben. Kies vervolgens uit het overzicht in het boek 1 of meer hulpmiddelen of methodieken die daarbij passen.

Naast betrokken medewerkers, moet u uiteraard ook inzicht hebben in de wensen en behoeften van cliënten. Cliënten betrekken bij de keuzes die organisaties maken, is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. In het boek ‘In voor beter, leven in vrijheid’ staan ook methoden en hulpmiddelen die u daarbij kunt gebruiken.

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl