Cecil Scholten

Cecil Scholten

In voor Mantelzorg brengt samenwerking mantelzorger en zorgmedewerker op gang

Organisaties die meedoen aan In voor Mantelzorg maken een duidelijk positieve beweging als het gaat om de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Die conclusie trekken Vilans en Movisie, de uitvoerders van dit programma, in hun tussenevaluatie die onlangs naar de Tweede Kamer is verstuurd. Mantelzorgers hebben een sterkere positie, het contact en de informatievoorziening zijn verbeterd en is er meer oog voor het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.

25-06-2015

“De deelnemende zorgorganisaties zijn hard aan het werk”, zegt programmaleider Cecil Scholten. “De resultaten hiervan zijn al duidelijk zichtbaar. Vrijwel alle organisaties zijn in staat gebleken een beweging op gang te brengen. Zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer. Zo zien we dat een visie wordt neergelegd op het samenspel tussen mantelzorgers en beroepskrachten.”

Lessen voor beter resultaat

De trajecten leveren ook een aantal lessen op die bijdragen aan een beter resultaat. Zo is het effect groter als mantelzorgers vanaf het begin zijn betrokken bij de planvorming en de uitvoering. Voor een goede borging van resultaten is het essentieel dat mantelzorg een integraal onderdeel van de zorgverlening is.

Anita Peters, mede-programmaleider benadrukt ook het belang van focus op cultuurverandering: “Aandacht voor mantelzorgers en gelijkwaardig samenwerken is niet even een trucje dat je doet met wat tools of gesprekstechnieken. Het vraagt een andere attitude van de beroepskracht en een organisatiecultuur die ruimte biedt om van elkaar te leren.”

Rendement vergroten van mantelzorg

Het laatste half jaar richt In voor Mantelzorg zich op het verder vergroten van het rendement van het programma. In de organisaties gebeurt dat door borging van de resultaten en werkwijzen. Daarbuiten via het verspreiden van tools, instrumenten en ervaringen. Daarnaast zien de programmaleiders diverse opgaven, die verder reiken dan de scope van de deelnemende organisaties.

Logo In voor Mantelzorg

Scholten: “We bemerken bijvoorbeeld discussies over grenzen aan wat mantelzorgers wel of niet mogen doen. Discussies die ook gevoerd moeten worden in aanwezigheid van de Inspectie voor de Volksgezondheid en zorgverzekeraars.” Ook adviseert ze het ministerie van VWS om oog te hebben voor mantelzorg in andere (zorg)programma’s en inbedding van de resultaten in het onderwijs. “Alleen dan zorgen we dat het een integraal onderdeel wordt en komen we echt verder in samenwerking.”

Over In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg zet in op het versterken van de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers met verandertrajecten in 80 organisaties. Organisaties uit verschillende zorgsectoren verspreid over Nederland doen mee. Hierbij zijn ruim 4.000 beroepskrachten betrokken die gezamenlijk zo’n 2.500 mantelzorgers bereiken. In voor Mantelzorg ging van start in april 2014 en wordt afgerond in het najaar van 2015.

De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Inhoudelijk sluit In voor Mantelzorg aan bij de beleidsbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’ van staatssecretaris Van Rijn (20 juli 2013). De drie beleidsdoelen die daarin centraal staan, vormen de leidraad voor de inhoud van het programma.

Meer informatie over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl