Johan Vesseur

Johan Vesseur

Infectiepreventie verdient meer aandacht van bestuurders

Eliane Thewessen, bestuurder van verpleeghuis AxionContinu, spreekt in dit filmpje over het belang van infectiepreventie in verpleeghuizen, zeker nu met het oog op antibioticaresistentie. AxionContinu is een van de koplopers op dit gebied. 

20-02-2017

Verpleeghuizen maken onderdeel uit van de zorgketen, samen met ziekenhuizen en thuiszorg. In deze keten spelen verpleeghuizen een belangrijke rol in het  bacteriën. Thewessen: 'Er is in verpleeghuizen nog meer bewustwording nodig dat hygiënische maatregelen een gewoon onderdeel zijn van de zorg, net zoals wassen en aankleden.'

Bestuurder moet initiatief nemen

Bestuurders spelen volgens Thewessen hierbij een belangrijke rol: 'Als bestuurder moet je . Dat betekent: erover praten, mensen erop aanspreken, en middelen ter beschikking stellen. Haal deskundigheid in huis op het gebied van infectiepreventie. Dit werkt stimulerend voor anderen. Leid mensen op, waardoor je deskundigheid vergroot. Maatregelen kunnen er medisch eruit zien, maar als je het op het juiste moment doet en in de juiste mate hoeft het niet te interfereren met de huiselijkheid.'

Meer over antibioticaresistentie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl