Sabine Timmer

Sabine Timmer

Informatiedeling dag- en nachtzorg moet beter

In de 24-uurs zorg spelen het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en domotica een belangrijke rol. In theorie zouden beide systemen elkaar moeten versterken bij informatiedeling, in de praktijk lukt dat onvoldoende. Sabine Timmer en Dirk Lukkien verdiepten zich in de vraag hoe zorgmedewerkers in de dag- en nachtzorg actuele en relevante informatie over hun cliënten krijgen, ongeacht het systeem waarin zij kijken. In een interview met Zorg en Welzijn vertellen zij over de bevindingen.

05-05-2017

Waarom dit onderzoek?

‘Uit evaluaties over nieuwe nachtzorg-projecten kwam naar voren dat toezichthoudende domotica, zoals sensoren in de slaapkamer, vaak niet gekoppeld zijn aan het ECD. Systemen worden vaak los van elkaar gebruikt, terwijl een koppeling de informatieoverdracht tussen medewerkers juist gemakkelijker zou moeten maken. Zorgorganisaties blijken onvoldoende in staat om daar grote verbeterslagen in te maken. Met de inzichten uit het rapport kan het veld een volgende stap maken.’

Ervaringen zorgmedewerkers met informatiedeling via systemen

Wat ervaren medewerkers als grootste knelpunt?
‘Informatie moet vaak handmatig worden overgezet van het ene naar het andere systeem. Dat kost tijd en tegelijkertijd is de kans op fouten groter. Daarnaast zien we dat informatie over de cliënt onvoldoende wordt gedeeld in bijvoorbeeld de overdracht. De cliënt is hier de dupe van en het zorgt voor veel frustratie bij medewerkers.’

Kunt u een voorbeeld geven?
‘Stel een bewoner slaapt al langere tijd slecht. Dit weet de nachtdienst omdat zij ’s nachts via sensoren meerdere meldingen van deze bewoner binnenkrijgen. De nachtdienst kan dan besluiten om die persoon niet te verschonen en de nachtrust niet verder te verstoren. Als dit besluit en de bijbehorende overweging niet goed vastgelegd is, of de informatie blijkt niet actueel, dan raakt de ochtendploeg misschien geïrriteerd door een natte broek. Dat zou niet gebeuren als ze de reden kennen.’

Betere communicatie en standaardisatie van systemen nodig

Hoe kan dit verbeterd worden?
‘Zowel in de technologie als in de zorgorganisatie is verbetering nodig. Procesmatig kan er rondom communicatie en een juiste invoer van informatie nog het een en ander aangepast worden. Technisch gaat het om standaardisatie en integratie van systemen waardoor uitwisseling makkelijker gaat. Beide verbeterslagen moeten hand in hand gaan. Je kunt geen koppeling van het ECD en domotica realiseren zonder inhoudelijke input van de zorgmedewerkers.’

Het onderzoek is uitgevoerd bij intramurale instellingen. Wat kan de extramurale zorg ervan leren?
‘Heel veel. De essentie is dat je moet voorkomen dat er losse eilandjes ontstaan. In het onderzoek laten we zien hoe waardevol het is om verschillende teams met elkaar in verbinding te brengen. Ga samen om tafel zitten, probeer elkaars werk beter begrijpen. Niet alles wat je zelf doet, is voor een ander vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de extramurale zorg. Omdat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, zal de verbinding tussen verschillende belanghebbenden en technologische hulpmiddelen ook in de thuissituatie steeds belangrijker worden.’

Lees het hele artikel in Zorg en Welzijn magazine

Meer over domotica in de nachtzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

SabineSecretaris raad van bestuur
Sabine
Timmer
Secretaris raad van bestuur s.timmer@vilans.nl 06 22 81 04 14
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl