Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Innovatief project ‘Leefstijlmonitoring in de Zorg’ in Friesland gestart

In Friesland is een project gestart om alleenwonende ouderen met de inzet van leefstijlmonitoring langer verantwoord thuis te laten wonen. Het project, Leefstijlmonitoring in de Zorg, is onderdeel van het doorbraakproject ‘Zorg ontzorgd met ICT’. De overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen willen met doorbraakprojecten digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij versnellen. Aan dit project in Friesland kunnen 100 deelnemers (kosteloos) meedoen.

03-03-2015

Wat is leefstijlmonitoring?

Leefstijlmonitoring of leefpatroonmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Door middel van sensoren in de woning krijgt de mantelzorger, zorg of thuiszorg informatie over het functioneren van thuiswonende ouderen. De sensoren bevinden zich in alle ruimtes van de woning die frequent bezocht worden en communiceren draadloos met een centrale unit die is verbonden met internet. De sensoren registreren de activiteiten van de bewoner. Via een computerprogramma worden de gegevens geïnterpreteerd en via een persoonlijke website wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt voor de mantelzorger, zorgmedewerker en/of casemanager.

Leefstijlmonitoring is vooral geschikt voor mensen met dementie

Met behulp van leefstijlmonitoring kunnen veranderingen in het activiteitenpatroon worden vastgesteld. Veranderingen waaronder verminderde hygiëne, de frequentie van toiletbezoek of het slaappatroon worden gesignaleerd en via e-mail of sms doorgegeven. Veranderingen, zoals nachtelijk dwalen buitenhuis of het vermoeden van een val, worden ook gemeld. Het systeem is echter niet geschikt voor alarmering bij acute noodsituaties. Leefstijlmonitoring kan vooral mensen met dementie ondersteunen om langer verantwoord thuis te wonen.

Mantelzorgers kunnen zich nog aanmelden

De eerste deelnemers zijn reeds van start gegaan. De reacties van bestaande gebruikers van het systeem zijn positief: “Aangezien mijn moeder alleen woont, is het voor ons, de kinderen, zeer waardevol dat het gedrag van moeder in huis dag en nacht gevolgd wordt. Vooral ’s nachts is het voor ons een grote geruststelling te weten dat ze niet door het huis dwaalt of ergens ligt na een val.”

Aan dit project in Friesland kunnen in totaal 100 deelnemers (kosteloos) meedoen. Mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor een alleenwonende oudere met dementie die gebaat kan zijn bij leefstijlmonitoring, kunnen zich aanmelden voor dit project. Mits de verwante of cliënt woonachtig is in de provincie Friesland en zorg en/of begeleiding van een van de deelnemende organisaties ontvangt.

Aanmelden kan bij Karen van Steijn van Livind via karen@livind.nl.

Deelnemende organisaties

De organisaties die deelnemen aan het project ‘Leefstijlmonitoring in de Zorg’ zijn:

  • Thuiszorg Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Palet, De Friese Wouden, ZuidOostZorg en TinZ netwerk dementie Friesland.
  • Financiers van zorg: Zorgkantoor Friesland en Gemeente Smallingerland.
  • Leveranciers van ICT: Livind (leverancier van het computerprogramma en onderdeel van Adésys) en Ditton Care (leverancier van de sensoren).
  • Kenniscentra: Vilans, NHL Hogeschool en Smart Homes

Meer informatie over leefstijlmonitoring

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl