Jennie Mast

Jennie Mast

Nieuwe inspiratiebundel ‘Tijd voor de toekomst

De wijkverpleging is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De inspiratiebundel ‘Tijd voor de toekomst’ geeft kennis, handvatten en voorbeelden ter inspiratie en ondersteuning van deze nieuwe rol als wijkverpleegkundige.

23-01-2017

De brede functie van de wijkverpleegkundige biedt veel kansen voor de toekomst. De wijkverpleegkundige speelt een centrale rol in goede zorg voor de kwetsbare groep mensen die steeds langer thuis blijft wonen. Hij of zij werkt samen met de huisarts en het ziekenhuis, maar kent ook het netwerk van zorg en welzijn in de wijk. In de bundel tips voor ondersteuning, veel handige kennis en praktische hulpmiddelen. Bomvol informatie over preventie, zelfmanagement, wijkgericht werken en samenwerken met andere partijen.

Bekijk inspiratiebundel

Nieuwe inspiratiebundel tijd voor de toekomst

De wijkverpleegkundige profileert zich als de verbindende schakel in de buurt tussen Ziekte en Zorg (ZZ), Gezondheid en Gedrag (GG) en Mens en Maatschappij (MM). Een nieuwe invulling van haar rol in het kader van de transitie vraagt om nieuwe kennis en voorbeelden, maar ook om het benutten van kennis die er al is.

Handige handvatten voor preventie

Deze nieuwe online inspiratiebundel biedt inhoudelijke ondersteuning, handvatten en inspiratie op vier voor de transitie relevante thema’s:

  • collectieve preventie 
  • ondersteunen van zelfmanagement
  • wijkgericht werken
  • samenwerken met andere partijen

Inspiratie voor wijkverpleegkundigen

Het doel is om wijkverpleegkundigen te inspireren en te prikkelen om zelf aan de slag te gaan met één of meerdere thema’s. De kennis wordt daarom aangeboden in een aantrekkelijk jasje met veel ruimte voor tools en voorbeelden uit de praktijk.

De inspiratiebundel is met grote zorgvuldigheid ontwikkeld door Vilans in samenwerking met V&VN en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen.

Meer over de nieuwe rol wijkverpleegkundige

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl