Johan Vesseur

Johan Vesseur

Inspiratiedag 'Hygiënisch werken' zet zorgprofessionals aan tot actie

‘Een inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ helpt om de eerste sneeuwvlokjes bij elkaar te brengen waarmee je uiteindelijk een sneeuwbal maakt’, zegt Hans Hutten, kwartiermaker van het ABR-Zorgnetwerk Euregio-Zwolle. Deze inspiratiedag vond plaats op 27 september en maakt onderdeel uit van het programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

19-10-2018

‘Hygiënisch werken is een belangrijk thema in verpleeghuizen, waar het tenslotte om kwetsbare mensen gaat’, zegt Hutten. ‘En samenwerking van iedereen die daar werkt is de sleutel om te voorkomen dat we die mensen ziek maken. Nederland doet het internationaal niet slecht in antibioticagebruik, maar toch wordt ook hier te vaak een antibioticum voorgeschreven, ook als het niet nodig is. En als we daarmee doorgaan, zullen steeds meer mensen last krijgen van problemen waarvan we nu nog denken “dat valt wel mee”, maar waarvoor we dan vanwege toenemende antibioticaresistentie geen oplossing meer hebben.’

Ook in Nederland wordt te vaak een antibioticum voorgeschreven, ook als het niet nodig is.

Deskundigheidsbevordering

Een van de taken van het Zorgnetwerk is deskundigheidsbevordering in de zorg. Hygiëne is daarbij een van de belangrijkste thema’s. ‘Iedereen heeft de intentie om hierin goed te handelen’, zegt Hutten, ‘maar mensen hebben niet altijd de juiste middelen om dit te kúnnen doen en ook niet altijd de juiste mindset. Maar iedereen die in de zorg werkt, heeft er wel op zijn eigen niveau een verantwoordelijkheid in. Aan een specialist ouderengeneeskunde mag je in dit verband hogere eisen stellen dan aan een vrijwilliger die boeken rondbrengt, maar iedereen speelt wel een rol. Daarom hebben we die inspiratiedag ook georganiseerd; om iedereen bij elkaar te brengen en sámen te laten nadenken over dit thema.'

Iedereen die in de zorg werkt, heeft op zijn eigen niveau een verantwoordelijkheid in hygiënisch werken.

'We zijn begonnen met een escaperoomachtig spel waarin de aanwezigen een uitbraak in een verpleeghuis moesten voorkomen. Dat werkte, binnen 10 minuten zat iedereen er helemaal in. Daarna hebben we teams hun eigen situatie in kaart laten brengen: hoe staat het er met hygiëne en infectiepreventie voor in jouw verpleeghuis? Op basis hiervan hebben die teams ter afsluiting van de inspiratiedag concrete plannen gemaakt voor wat ze nodig hebben om verbeterstappen te zetten.’

Brede aanpak

Het is een waardevolle dag geweest, vindt Hutten. ‘Vooral omdat alle disciplines in de verpleeghuiszorg erbij betrokken waren. Vooral de betrokkenheid van de werkvloer is essentieel, want die medewerkers kunnen op grond van hun professionaliteit aan een onderwijskundige uitleggen waarom een in theorie goed idee in de praktijk niet werkt. Protocollen zijn er niet om aan de verplichtingen tot het schrijven van protocollen te voldoen, maar om je te helpen je werk goed te doen.’

De betrokkenheid van de werkvloer is essentieel.

Zit hier een les in voor andere zorgorganisaties die met dit onderwerp aan de slag willen? ‘Zorg voor een brede aanpak waarbij iedere professional die in het verpleeghuis met bewoners in contact komt  betrokken is’, zegt Hutten. ‘En laat die mensen zelf vertellen wat belangrijk is om tot een goed hygiëne- en infectiepreventiebeleid te komen, dat ruimte laat voor de huiselijkheid en de veiligheid die een verpleeghuis moet bieden.’

Lees meer over hygiënisch werken

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl