Jennie Mast

Jennie Mast

Samen op weg naar vrijheid!

Organisaties in de ouderenzorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten hebben de afgelopen jaren al veel bereikt bij het verminderen van vrijheidsbeperking. Langzaam verschuift de aandacht nu naar het vergroten van vrijheid.

23-03-2016

Deze verschuiving is ook terug te vinden in het ontwerp van de nieuwe Wet zorg en dwang. De wens en de beleving van de cliënt zijn leidend, meer vrijheid voor de medewerkers hoort daarbij

Samen op weg naar vrijheid!

Inspiratiedag

In 2016 en 2017 hebben wij verschillende inspiratiedagen gehouden. Op zo’n dag gingen we bij organisaties op locatie op een andere, inspirerende manier aan de slag met het thema vrijheid. Lees hieronder hoe een inspiratiedag eruit zag.

Escaperoom

Wat betekent het om niet vrij te zijn? Speciaal voor deze dag bouwden we op locatie een heuse escaperoom. Dit is een ruimte waarin u opgesloten wordt en waar u alleen uit kunt komen door een aantal vraagstukken op te lossen. De deelnemers ondervonden zo vrijheidsbeperking aan den lijve. Onder deskundige begeleiding bespraken we na afloop de ervaringen en maakten we met elkaar de vertaalslag naar de praktijk van alledag.

Tijdens een pub-quiz namen we op ongedwongen wijze de kennis van deelnemers onder de loep. We werkten in teams samen om de hoofdprijs te winnen. De vragen gingen uiteraard over het thema vrijheid.

Cliënten centraal

Wat vinden cliënten zelf belangrijk als het gaat om hun persoonlijke vrijheid? Hoe vaak is dit in organisaties een onderwerp van gesprek? We gingen ter plekke hierover in gesprek. We werkten hierbij samen met de landelijke cliëntenverenigingen. Uiteraard was het mogelijk dat de eigen cliëntenraad hier een rol in vervulde.

Lagerhuis debat

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, familie, medewerkers, managers en de bestuurder gingen aan de hand van een aantal prikkelende stellingen met elkaar het gesprek aan over vrijheid en vrijheidsvergroting en de mogelijkheden om hier aan te werken in de eigen organisatie.

Vraagbaak en inspiratiebox voor vervolg

We waren in een stand aanwezig en beantwoordden daar vragen over het thema vrijheid in de zorg. We lieten zien wat er al ontwikkeld was en dachten ter plekke mee over mogelijkheden. Tijdens deze dag vol inspiratie introduceerden we een (digitale) inspiratiebox. Organisaties konden met deze hulpmiddelen verder werken aan meer vrijheid.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior Adviseur
Jennie
Mast
Senior Adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl