Marloes Keulemans

Marloes Keulemans

Instellingsaccreditatie kwaliteitsregister V&V ontvangen

De Accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister van Verpleegkundigen & Verzorgenden heeft besloten om ons een instellingsaccreditatie toe te kennen.

03-05-2017

vilans ontvangt instellingsaccreditatie kwaliteitsregister

Heldere visie en mooie verbindingen met onderwijs

De focus van het werk van elke professional in de zorg komt meer te liggen op functioneren, veerkracht en eigen regie. In het werk gaan professionals uit van de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk en hoe dit het beste kan worden ondersteund. De commissie beoordeelde dat onze visie op onderwijs helder is en de manier waarop we onderwijs en arbeidsmarkt zo mogelijk interprofessioneel wil verbinden een mooi streven en van toegevoegde waarde is. 

Amarens Bakker: 'Wij zijn heel blij met de toekenning van de instellingsaccreditatie. Vilans helpt professionals, door reflectie op praktijkervaringen, het continu leren op de werkplek vorm te geven. De instellingsaccreditatie helpt ons bij het vervullen van deze ambitie.'

Over Kwaliteitsregister V&V

Om ingeschreven te blijven in het Kwaliteitsregister V&V, moeten verpleegkundigen en verzorgenden een bepaald aantal punten per jaar behalen. Maar waar kan men nou eigenlijk precies allemaal punten mee verdienen, en hoeveel punten krijgt men voor die activiteiten?

Verpleegkundigen die op dit moment in het Kwaliteitsregister V&V staan ingeschreven, moeten over een periode van 5 jaar tijd 184 punten halen. Daarvan moeten 80 punten geaccrediteerd zijn, dat wil zeggen: verdiend door bijscholingen die door een speciale Accreditatiecommissie zijn goedgekeurd. De regels voor geaccrediteerde scholing staan verwoord in de uitvoeringsregeling die op de website van het Kwaliteitsregister V&V te vinden is.

Nieuw Leren in de Zorg

Wilt u samen met andere organisaties op zoek naar kansen en mogelijkheden om professionals en leerlingen een uitdagende leerervaring te bieden? Met Nieuw Leren in de Zorg werkt u mee aan het bundelen van kennis en kracht in de zorg en het onderwijs.

Meer informatie over online leren in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MarloesSenior adviseur Leren en Ontwikkelen
Marloes
Keulemans
Senior adviseur Leren en Ontwikkelen m.keulemans@vilans.nl
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl