Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Project Integraal zorgsysteem: vraagstuk of prachtstuk

Vilans roept zorgaanbieders, leveranciers en andere geïnteresseerde partijen op om samen met Vilans aan de slag te gaan met de integratie van elektronische cliëntdossiers (ECD’s) en domotica-toepassingen.

23-06-2016

Een juiste integratie van ECD’s en domotica-toepassingen zorgt ervoor dat de informatie in het cliëntdossier wordt verrijkt. Ook hebben de dag- en nachtzorgmedewerkers zo een beter beeld van de cliënt.

Integraal zorgsysteem: vraagstuk of prachtstuk

Op dit moment worden de huidige systemen vaak los van elkaar gebruikt en staan ze op deze manier ketenzorg en doelmatigheid in de weg. Een integrale oplossing waarbij deze systemen aan elkaar gekoppeld zijn, lijkt voor de hand liggend. Toch zien we dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn. Binnen het project ‘Integraal zorgsysteem: vraagstuk of prachtstuk’ onderzoekt Vilans hoe dat komt en wat de behoeftes en vragen zijn binnen de zorgorganisaties.

Elektronische toepassingen slecht geïntegreerd

Binnen de langdurige zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van ECD’s en domotica-toepassingen. Tot op heden zijn deze diensten niet of slecht met elkaar geïntegreerd. Hierdoor moeten zorgprofessionals verschillende platformen naast elkaar gebruiken en onnodig handmatig cliëntgegevens overzetten van het ene naar het andere systeem.

Kansen en barrières

In dit project onderzoekt Vilans welke kansen en barrières er zijn om ECD’s en domotica-toepassingen te integreren. Dit doet Vilans samen met zorgaanbieders, leveranciers en andere stakeholders. Tot dusver concludeert Vilans dat op verschillende plekken over dit thema wordt gesproken, zowel op landelijk niveau als met zorgprofessionals en leveranciers.

Tot nu toe zijn koppelingen echter nog niet of maar beperkt tot stand gebracht. Een reden hiervoor zijn de relatief hoge kosten voor oplossingen op maat. Leveranciers bieden een variëteit aan domotica- en ECD-oplossingen aan binnen de langdurige zorg maar een universele koppeling of standaardtaal ontbreekt.

Hierdoor brengt het, tot op heden, hoge kosten met zich mee om ECD’s en domotica met elkaar te verbinden. En wat betekent een koppeling precies? Op technisch vlak is er veel mogelijk, maar wat zijn nou de wensen en behoeften van de eindgebruikers?

Onderzoek naar meerwaarde van integratie

Vilans gaat onderzoeken wat de achterliggende behoeften van zorgaanbieders zijn om domotica- en ECD-oplossingen geïntegreerd te gaan gebruiken. Vilans wil inzichtelijk krijgen hoe een dergelijke koppeling ondersteunend kan werken binnen het zorgproces, welke informatie uitwisseling gewenst is en hoe de informatie en interactie binnen het ECD- en domotica-platform vormgegeven moet worden.

Vilans ziet in toenemende mate dat de mogelijkheid tot koppeling met andere technologie een voorwaarde is van de inkoopeisen voor de zorgorganisatie. Ook de meeste leveranciers zijn zich er van bewust dat koppelingen tussen het eigen aanbod van systemen met andere veelgebruikte systemen meerwaarde oplevert en noodzakelijk is om te kunnen blijven concurreren.

Volgende stappen

Een voorlopige conclusie is dat het inzichtelijk krijgen van de meerwaarde van de integratie voor de professional, cliënt en diens netwerk een expliciete vraag is.

In de tweede helft van 2016 zal Vilans zich hier verder in verdiepen en een beweging tot integratie in gang zetten. Er zijn veel beïnvloeders in het spel wat de integratie tot een complex vraagstuk maakt. Wanneer op grotere schaal met elkaar wordt samengewerkt, komt men wellicht tot oplossingen die voor iedere zorgaanbieder betaalbaar is zijnen aansluiten op hun behoeften en achterliggende zorgprocessen.

Misschien ligt de oplossing bij één of meerdere partijen die optreden als tussenpersoon en zorgen voor een goede infrastructuur waarover informatie uitgewisseld kan worden. De specifieke kennis op het gebied van gebruikersbehoeften en technische koppelingen  willen wij bij elkaar brengen om zo leveranciers, zorgorganisaties en andere relevante stakeholders handvatten te bieden en te stimuleren om met elkaar een integraal zorgsysteem te organiseren.

Ideeën en ervaringen uitwisselen

Vilans neemt het initiatief om deze verkenning aan te jagen en wil daarnaast het veld ook een podium bieden. Daarom doet Vilans een oproep aan zorgaanbieders, leveranciers en andere geïnteresseerde partijen om in gezamenlijkheid hiermee aan de slag te gaan en ideeën en ervaringen te delen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Henk Herman Nap; dat kan per e-mail: h.nap@vilans.nl of telefonisch: 06-22810766.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl