Lian Stouthard

Lian Stouthard

Internationaal ervaringen delen over integrale zorg in Arnhem

In augustus brachten we samen met het RIVM een landenrapport uit om de geleerde lessen over twee toegepaste integrale-zorg-casussen te delen met andere landen. Vilans-onderzoeker Lian Stouthard was betrokken bij de integrale-zorg-casus in Arnhem. ‘Cliënten waren erg tevreden met de zorg, maar de communicatie bij de overgang van bijvoorbeeld ziekenhuis naar de thuissituatie kan nog beter.’

28-08-2018

Het landenrapport werd uitgebracht voor SUSTAIN, een internationaal onderzoeksproject om de integrale zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren. Voor de casus ‘In 1 keer goed’ in de regio Arnhem werd gekeken naar twee interventies rond eerstelijnsverblijf (ELV). De eerste betrof de inzet van een verpleeghuisprofessional wanneer een huisarts iemand aanmeldt voor eerstelijnsverblijf. De tweede een verpleeghuisprofessional mee laten observeren op de spoedeisende hulp wanneer kwetsbare ouderen binnenkomen.

Onterechte verwijzingen

Onderzoek naar deze interventies bleek nodig, omdat zowel op de eerste hulp als bij de huisarts vaak de kennis ontbreekt over wat kwetsbare ouderen nodig hebben aan zorg. Hierdoor worden deze ouderen vaak onterecht verwezen naar ELV in verpleeghuizen. Het gevolg? Onnodige verplaatsingen voor deze groep en bezette ELV-bedden die eigenlijk voor andere doeleinden zijn bedoeld.

Ervaringen met twee interventies

Voor het landenrapport heeft Stouthard zich vooral gericht op de ervaringen met de twee interventies. Wat zijn de werkzame elementen? En wat zijn de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, managers en zorgprofessionals? Stouthard: ‘Wat me opviel is dat de cliënten over de zorg zelf heel tevreden waren. Vooral de persoonlijke aandacht werd gewaardeerd en het feit dat zorgmedewerkers naar hen toekwamen. Bijvoorbeeld om te kijken hoe ze toch langer thuis konden blijven wonen.’

Wat me opviel is dat de cliënten met de zorg zelf heel tevreden waren.

Communicatie bij overgang is aandachtspunt

Bij mantelzorgers waren de ervaringen weer anders. Stouthard: ‘Zij zitten al snel in de rol van het regelen en vonden dan ook dat de afstemming beter zou kunnen. Wanneer er sprake is van overdracht tussen organisaties, hebben mantelzorgers het gevoel daar aan te moeten trekken. Ziekenhuizen hebben vaak nog niet in beeld wat er precies nodig is. Een mantelzorger hoort bijvoorbeeld: 'Uw partner kan morgen weer naar huis.' En die denkt dan al snel: Help, wat nu? Er zou dus meer begeleiding geboden kunnen worden bij dit soort overgangen. Zodat mensen weten bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben. Het zit hem dus vooral in de communicatie bij zo’n overgang.’

Ziekenhuizen hebben vaak nog niet in beeld wat er precies nodig is.

Goed leiderschap is belangrijk

‘Daarnaast is samenwerking belangrijk bij de overgang van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar huis. Daarin is goed leiderschap onmisbaar. Bij onze interventie zat een onafhankelijk projectleider die heel bekend was in de regio, waardoor de organisaties haar vertrouwden. Leiderschap is belangrijk, want als je het samenwerken aan de organisaties zelf laat, zie je al snel dat het tweede of derde prioriteit wordt.’

Samenwerken op casusniveau

‘Wat de zorgmanagers tot slot goed vonden werken is dat er voor deze interventie op casusniveau is samengewerkt. Hierdoor wordt automatisch het perspectief van de cliënt meegenomen en staan zijn individuele wensen centraal. Normaal gesproken gebeurt dit op beleidsniveau en gebeurt overdracht meer in algemene zin.’

Ook internationaal van belang

Gaan andere landen geholpen zijn met deze informatie? Stouthard denkt het wel: ‘Het probleem heeft in Nederland ook te maken met verschillende soorten wetgeving en bijbehorende financieringsstromen. Maar er zijn ook meer algemene factoren die internationaal gelden. Zo is onderling vertrouwen van organisaties belangrijk waarbij je naar hetzelfde toewerkt. Je kunt hierin niet alles vastleggen en afbakenen. Het genoemde leiderschap, is ook zo’n factor, maar ook dat je alle lagen van een organisatie moet committeren bij het uitproberen van zo’n interventie.’

Al eerder vertelde onderzoeker Monique Spierenburg over het opgeleverde rapport van ‘In 1 keer goed’. Dit rapport is alleen in het Nederlands verschenen. Waar het landenrapport daarnaast ingaat op de ervaringen, is het eerder verschenen rapport meer een beschrijving van de interventies en waarom integrale zorg nodig is.

Lees meer over SUSTAIN

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl