Marleen Versteeg

Marleen Versteeg

Interventie voor minder depressie bij ouderen erkend

Dierbare herinneringen is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als geschikte interventie om depressieklachten bij ouderen te verminderen. De commissie ouderenzorg beoordeelde deze interventie als effectief volgens eerste aanwijzingen (theoretisch goed onderbouwd met lichte aanwijzingen voor effectiviteit). De methode richt zich op ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Hoewel depressieklachten in verzorgings- en verpleeghuizen vaker voorkomen dan in de rest van de samenleving bestaan er nauwelijks preventieve psychologische interventies voor. vult dit hiaat.

19-01-2016

Vermindering van depressieklachten

De methode Dierbare herinneringen is gebaseerd op onderzoek dat laat zien dat het ophalen van herinneringen samenhangt met en bijdraagt aan het verminderen van depressieklachten. Daarnaast maakt de interventie gebruik van nieuwe inzichten uit de cognitieve psychologie over de werking van het autobiografisch geheugen. De interventie bestaat uit 5 gestructureerde bijeenkomsten waarin specifieke positieve herinneringen worden opgehaald. Levendige herinneringen aan een positieve gebeurtenis die op een bepaalde dag heeft plaatsgevonden.

Interventie Dierbare herinneringen voor minder depressie bij ouderen erkend

Over Dierbare herinneringen

Het programma Dierbare herinneringen is ontwikkeld door Ernst Bohlmeijer, Jojanneke Korte en Gerben Westerhof van Universiteit Twente in samenwerking met Zorggroep Sint Maarten en zorgcentrum de Posten met subsidie van VITOK (Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid). De interventie wordt uitgevoerd door geschoolde vrijwilligers onder supervisie van een psycholoog.

Volgens de erkenningscommissie gaat het om een theoretisch heel goed onderbouwde interventie die overzichtelijk is gepresenteerd. Het ouderen met depressieve klachten zelf iets in handen geven om op een andere manier terug te kijken op hun leven, voegt iets toe aan de gebruikelijke zorg.

Databank erkende interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en vergelijken. De databank geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. beoordelen de ingediende interventies. Wij maken erkende interventies online toegankelijk. Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Meer informatie over interventies

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl