Interventie ‘Mijn leven in kaart’ officieel erkend

‘Mijn leven in kaart’ is een door zorgaanbieder Reliëf ontwikkelde methode om met ouderen in gesprek te gaan over hun levensverhaal aan de hand van thematische vragen. Zo krijgen zij grip op dit verhaal, kunnen zij ingrijpende ervaringen een plaats geven en/of de balans van hun leven opmaken. De methode is onlangs erkend als effectief, met eerste aanwijzingen voor effectiviteit, door de erkenningscommissie ouderenzorg.

03-09-2020

Bekijk de interventie

Mijn leven in kaart bouwt voort op de uitkomsten van internationaal onderzoek naar life review. Life review is het gestructureerd terugkijken op het geheel van de levensloop in een individuele setting vanuit een evaluerend perspectief. Life review heeft positieve effecten op mentaal welbevinden, identiteitsondersteuning en zingeving. Van 2005 tot 2008 is de testversie van Mijn leven in kaart onderzocht op effecten van psychisch en sociaal welbevinden en effecten op zingeving. Uit de onderzoeksresultaten kon een positief effect worden vastgesteld op depressieve klachten en op de narratieve constructie van zin.

Mijn leven in kaart

Mijn leven in kaart is gericht op het thematisch ophalen van autobiografische herinneringen uit het geheel van de levensloop. De interventie bestaat uit een kennismaking, vijf een-op-een-ontmoetingen waarin deze herinneringen worden opgehaald en verteld aan een luisteraar en een afsluitende bijeenkomst waar op het proces wordt teruggeblikt. Met behulp van gesprekskaarten komen de thema’s ‘Relaties’, ‘Wonen & Bezit’, ‘Opleiding, Werk & Hobby’s’, ‘Kijk op het leven’, ‘Oud worden: Gunst of Kunst?’ aan de orde. Tijdens het proces kan een levensboek gemaakt worden.

Rust en aanvaarding

‘Soms had ik slapeloze nachten als ik nadacht over mijn leven, maar nu ik het op papier heb, lijkt het wel alsof ik meer rust en aanvaarding voel,’ zegt een van de deelnemers aan het onderzoek. Andere reacties zijn: ‘Het vertellen geeft rust en ik ben dankbaar voor het leven.’ En: ‘Ik mis mijn man nog dagelijks, maar het verlies beheerst mijn leven niet meer.’

Aandacht voor zingeving

De reacties maken duidelijk dat de methode bijdraagt aan het ondersteunen en versterken van zingeving. En dat is belangrijk in de levensfase waarin ouderen zich bevinden. 

Voor wie

 De interventie kan aan ouderen (circa 65-plus) worden aangeboden door een zorgaanbieder, een welzijnsorganisatie of een vrijwilligersorganisatie. 

Door wie

De interventie kan uitgevoerd worden door verzorgenden (niveau 3 en hoger), activiteitenbegeleiders, psychologen, geestelijk verzorgers of vrijwilligers. Wanneer de interventie onder de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder wordt aangeboden, beveelt Reliëf aan om de luisteraars een korte scholing te laten volgen die bijvoorbeeld door een geestelijk verzorger of psycholoog wordt gegeven. Het format voor deze scholing vindt u op de website van Reliëf.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk op databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. 

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl