Marcel Klein

Marcel Klein

10 adviezen voor psychologen in tijden van corona

Hoe kun je zorgprofessionals zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de coronacrisis? Deze vraag brandt op vele lippen sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland. Ook in de ouderenzorg, waarin het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen e.o. (UKON) actief is. Sinds eind maart heeft het UKON 10 adviezen gepubliceerd, speciaal voor psychologen in de ouderenzorg. We spraken de leden van het expertteam psychologen dat ze opstelde.

12-06-2020

Bekijk de 10 adviezen voor psychologen bij de coronacrisis.

Psychologen ondersteunen

Waarom hebben jullie besloten om je in deze vraag te verdiepen?

‘We zagen echt dat mensen rondliepen met vragen,’ zegt Hanneke Nijsten, Klinisch Neuropsycholoog bij Archipel. Maartje Kokx, GZ-psycholoog bij de Zorgboog bevestigt dat: ‘Met de uitbraak van corona ontstaan er nieuwe dilemma’s. Wat doe je bijvoorbeeld met een coronapatiënt die verward gedrag vertoont, en steeds zijn kamer verlaat?’ Hermine de Bonth, GZ-psycholoog bij SVRZ: ‘Je wil voorkomen dat op meerdere plekken het wiel wordt uitgevonden. Met deze adviezen kunnen we collega-psychologen in het hele land ondersteunen.’

Hoe zijn de adviezen tot stand gekomen?

‘Debby Gerritsen, hoogleraar welbevinden in de langdurige zorg, heeft per onderwerp een eerste inventarisatie gedaan,’ legt Kokx uit. ‘Vervolgens is steeds gekeken welke vragen er nog lagen en waar nog iets toegevoegd kon worden.’ Nijsten: ‘Die toegevoegde waarde is met name belangrijk. Zo waren er al wel wat richtlijnen voor de ouderenzorg als sector, maar niet zoveel voor het werk als psycholoog in de ouderenzorg. Voor die groep zijn deze adviezen.’

We willen voorkomen dat op meerdere plekken het wiel wordt uitgevonden.

Worden de adviezen in de praktijk toegepast?

‘Er zijn veel positieve reacties op gekomen,’ aldus De Bonth. Kokx: ‘In de regio Brabant was de coronapiek veel eerder dan in de rest van het land. Daar is veel kennis opgedaan die in andere regio’s erg bruikbaar is.’

Praktijk en wetenschap verbinden

Wat is het grootste succes van het project?

‘In een crisis als deze zie je dat iedere organisatie een andere kennisbehoefte heeft,’ aldus Nijsten. ‘Daarom is kennisdelen zo belangrijk.’ De Bonth: ‘Door met een klein clubje te schakelen konden we vaart maken. Er zijn heel wat appjes en e-mails verstuurd, ook in de avonduren. Door te schakelen met diegenen die zich bezighouden met onderzoek binnen de organisaties, zoals science practitioners* en de onderzoeks- en wetenschapscommissie, kunnen we praktijk en wetenschap verbinden.’

De piek van de coronacrisis lijkt over het hoogtepunt. Wat betekent dat voor jullie adviezen?

‘De piek mag dan over het hoogtepunt heen zijn,’ zegt Nijsten, ‘maar in verpleeghuizen is nog geen sprake van reguliere zorg. Wat betekent de anderhalvemetersamenleving voor wonen en welzijn? Hoe pak je dat aan? Het zou niet gek zijn als we daar weer nieuwe adviezen voor opstellen.’

Debby Gerritsen, Hoogleraar Welbevinden in de Langdurige zorg, en oprichter van het expert-team psychologen van UKON:

‘Als je zorgonderzoek doet kan dat alleen relevant zijn als je samenwerkt met de praktijk. Een zorgprogramma kan op de krachtigste wetenschappelijke evidentie zijn gebaseerd, maar als het niet past bij de dagelijkse praktijk kun je er niets mee. Dit gaat over inhoud, maar ook over het proces. Om daadwerkelijk bij te dragen aan zorginnovatie is het belangrijk de nieuwe kennis op haalbare wijze te integreren in dagelijkse werkwijzen door oog te hebben voor implementatiemogelijkheden en -onmogelijkheden.’

* Science practitioners (SP) zijn master opgeleide professionals uit een zorgorganisatie of gepromoveerde UKON-onderzoekers die de specifieke taak hebben om zorg en wetenschap met elkaar te verbinden. Zij werken één dag per week hieraan. Als vliegwielfunctie halen ze praktijkvragen op, verbinden ze mensen en organisaties, ondersteunen ze bij het maken van onderzoeksvoorstellen en helpen ze nieuwe kennis in praktijk te brengen.

Dit is het eerste verhaal in de serie van Wetenschap naar Praktijk, onderdeel van het Vilans-programma Kennisinfrastructuur Langdurige zorg. In deze serie komen praktijkvragen aan bod waarop de wetenschap een antwoord heeft geformuleerd.

Meer informatie over kennis overdragen naar de praktijk

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl