Hendrik Buimer Sanne van der Weegen

Hendrik Buimer

Interview - Inzet van technologie: slimmer werken door juiste kennis

Zorggroep Tangenborgh experimenteert met meerdere vormen van technologie: de smartwatch, slimme sensoren en bijvoorbeeld slim incontinentiemateriaal. Ze wil weten of deze toepassingen tijd oplevert die zorgmedewerkers vervolgens kunnen besteden aan het geven van meer persoonlijke aandacht, wat onderaan de streep moet leiden tot betere kwaliteit van zorg.

18-02-2020

Een voorbeeld van technologie is slim incontinentiemateriaal dat gebruik maakt van sensoren die meten wanneer het materiaal gewisseld moet worden. De vulling kun je volgen via een zorgapp. Bij 60% verzadiging van een incontinentiemateriaal weet een zorgmedewerker dat een bewoner binnen een uur verschoond moet worden. 

Hele nacht kunnen doorslapen

Beleidsmedewerker Saskia Timmermans: ‘We gaan bijna altijd voor het zwaarste product, maar door het slimme incontinentiemateriaal hebben we geleerd dat dat vaak niet nodig is. Ook ga je slimmer werken, doordat je meer zicht krijgt op het verschoonmoment. Bij één bewoner verschoonden we om 8 uur ’s avonds bijvoorbeeld. Meestal gebeurde dit dan om 3 uur ’s nachts weer. Door het slimme incontinentiemateriaal ontdekten we dat hij ook om 10 uur ’s avonds verschoond kon worden. De bewoner kan hierdoor de hele nacht doorslapen, wat werk scheelt voor medewerkers. Doordat je pas echt verschoont wanneer het nodig is, voorkom je bovendien onbegrepen gedrag bij bewoners die liever niet worden aangeraakt.’

Smartwatches

Ook zet Tangenborgh smartwatches in die met GPS-detectie in de gaten kunnen houden waar een bewoner zich bevindt. ‘De smartwatches zijn vooral nuttig bij dwalende bewoners. Die kunnen nu gewoon buiten wandelen. Er zit ook een cameraatje en een spreekluisterverbinding in. Ook medewerkers hebben een horloge om. Als zij in een noodsituatie komen, bijvoorbeeld door agressief gedrag van een bewoner, weten andere collega’s direct waar de collega, die gealarmeerd heeft, zich bevindt.’

Uitbreiding met valdetectie

‘We hebben niet meteen breed ingezet, maar gewoon een kleine pilot gedaan. Dat heeft goed uitgepakt. Voor alle medewerkers op de 2 pilotafdelingen hebben we nu een smartwatch beschikbaar geteld. Als er zes diensten gedraaid moeten worden, liggen er zes horloges klaar. De smartwatches kunnen we uitbreiden met extra functies. Een bewoner die regelmatig valt, heeft er nu ook valdetectie in. We zijn nog aan het onderzoeken of dit geen valse meldingen geeft voordat we dit breder gaan inzetten.’

Slimme optische sensors

‘Binnen maken we ook gebruik van slimme optische sensors die op basis van zones bepalen wanneer een bewoner de ingetekende zone verlaat. Het profiel kan vastgesteld worden per bewoner. Met een filmpje kan je op afstand zien of iemand direct geholpen moet worden. Dit scheelt extra loopmomenten omdat je snel kan zien of er sprake is van een vals alarm maar is vooral erg fijn voor bewoners omdat ze niet onnodig worden gestoord.’ 

Let op: vrijheidsbeperking

Ook al kunnen de slimme sensors en smartwatches voor meer vrijheid zorgen, ze worden ook als een vorm van vrijheidsbeperkende maatregelen gezien. Dit valt namelijk onder de categorie ‘uitoefenen van toezicht op de cliënt’. Dit betekent bijvoorbeeld dat je over deze maatregelen moet rapporteren.

Toekomstplannen

Wat al heel goed gaat, is dat medewerkers bij Tangenborgh via een app op één telefoon alle informatie binnenkrijgen. Ze hoeven dus niet met meerdere toestellen te lopen. Toch blijft Tangenborgh zoeken naar nieuwe mogelijkheden. ‘We willen graag dat wijkverpleegkundigen ter plekke kunnen rapporteren waar de cliënt bij is. Zij vinden de tablet die zij bij zich dragen te groot en hebben verzocht om een smartphone. Ook zou het mooi zijn als zij straks via spraak kunnen rapporteren via een dicteerfunctie. We kijken ook waar onze zorgmedewerkers behoefte aan hebben als het gaat om nieuw te ontwikkelen technologie. Vooral het wegen van ouderen valt zorgmedewerkers zwaar. Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een weegfunctie in de wc-bril wordt geïntegreerd. Op die manier kan technologie echt bijdragen aan het efficiënter maken van de zorg.’ 
 
Extra
Bekijk dit filmpje waarin Timmermans uitlegt hoe ze het dagritme van bewoners verbetert met de inzet van van een digitaal fotolijstje.

Meer informatie? Neem contact op met:

SanneSenior onderzoeker
Sanne
van der Weegen
Senior onderzoeker s.vanderweegen@vilans.nl 06 55 44 03 69
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl