Hendrik Buimer Sanne van der Weegen

Hendrik Buimer

Interview - 'Met technologie werk je slimmer in plaats van harder'

Bij Zorggroep Solis experimenteren ze veel met technologie om te weten of er zo meer tijd overblijft voor kwalitatieve zorg. Regionaal projectleider technologie Laura Steman: ‘Bij de juiste inzet ondersteunt technologie zorgmedewerkers zodat zij goede zorg kunnen blijven geven. Nu én in de toekomst.’

18-02-2020

Door een tekort aan personeel komt de kwaliteit van zorg en het werkplezier steeds meer onder druk te staan. Steman gelooft daarom dat de inzet van technologie echt een noodzaak is: ‘Door technologie kunnen we slimmer gaan werken, in plaats van harder. Zo ontstaat er meer ruimte voor menselijk contact. Ik merk dat zorgmedewerkers technologie soms koud of onpersoonlijk vinden. Of ze zijn bang dat het hun baan vervangt. Maar als ik benadruk dat technologie juist meer tijd kan vrijmaken voor persoonlijke zorg, vermindert de weerstand.’

Indirecte winst

Steman merkt wel dat het lastig is om in tijd te benoemen wat de inzet van technologie oplevert. ‘Zo hadden we een bewoner die ’s middags zorg nodig had en even op bed moest blijven liggen. Dat wilde hij niet. Toen hebben we de Qwiek.up ingezet om oude familiefoto’s op het plafond te projecteren. De bewoner werd daar rustig van waardoor de zorgmedewerker de benodigde zorg kon leveren. Het resultaat? Minder stress bij de cliënt en de medewerker. Ook hoefde er minder onrustmedicatie ingezet te worden. Maar dit levert bovenal indirect winst op, die lastig meetbaar is.’

Meer welzijn voor bewoners

Bij Solis wordt veel van dit soort devices gebruikt dat bijdraagt aan het welzijnselement van bewoners. ‘De robotkat of -hond kunnen zorgen voor een stukje rust, borging, zorgzaamheid, zodat iemand met dementie zich op zijn gemak voelt. Ook maken we gebruik van de Magic Carpet en de Tovertafel. Beide maken gebruik van interactieve lichtprojecties. We merken overigens wel dat medewerkers begeleiding nodig hebben bij het inzetten van dit soort devices.’ 

Passende zones instellen

Ook zet Solis de nieuwste domotica in op een gecombineerde afdeling PG en somatiek. ‘Zo maken we nu gebruik van sensoren op de kamer, in plaats van alleen onder het bed. Hierdoor kunnen we meldingen instellen, passend bij wat bewoners nodig hebben. Bij de ene persoon krijgen we direct een melding als die zijn bed verlaat, bij de ander pas na 15 minuten. De 360-graden-camera helpt zorgmedewerkers efficiënter werken. Als een bewoner van de kamer afgaat, kunnen zij nu zien: 'Moet ik daar nu heen of kan ik afmaken waar ik mee bezig ben?' Deze technologie valt wel onder vrijheidsbeperkende maatregelen. Daar gelden zekere voorwaarden voor waar we kritisch naar kijken.’  

Landelijk ECD’s koppelen

Wensen voor de toekomst heeft ze ook. ‘Het zou mooi zijn als alle ECD’s landelijk straks aan elkaar gekoppeld worden. Als een cliënt nu van een andere organisatie komt, moeten we het dossier overzetten. Binnen onze organisatie werken we wel al met één ECD. Voor zowel de extramurale en intramurale zorg en voor alle functies. Dit scheelt zó veel tijd. Verder zijn we nu aan het werk om te realiseren dat medewerkers binnenkort maar één keer hoeven in te loggen voor alle applicaties. Dan hoeven ze ook niet zoveel wachtwoorden meer te onthouden.’ 

QR-codes

‘Verder zou ik het heel goed vinden als er straks QR-codes voor verschillende apparaten beschikbaar zijn. Stel een cliënt heeft sondevoeding nodig. Dan moet de verzorgende steeds weer uitzoeken: hoe werkt dit apparaat ook alweer? Terwijl als je met het scannen van zo’n code direct naar het juiste protocol gaat of een instructiefilmpje ziet, dit veel tijd scheelt. Wat ik verder nu zie gebeuren is dat producenten zelf met allerlei tools aankomen waardoor we vervolgens veel tijd kwijt zijn aan uitproberen. Het zou nog mooier zijn als producenten zich laten leiden door onze vraag. Hopelijk gebeurt dat in de toekomst steeds meer.’

Meer informatie? Neem contact op met:

SanneSenior onderzoeker
Sanne
van der Weegen
Senior onderzoeker s.vanderweegen@vilans.nl 06 55 44 03 69
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl