Else Stapersma

Else Stapersma

Interview - 'Regels schrappen leidt tot meer begrip en werkplezier'

Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar bij NU’91 is enthousiast over de opbrengsten van de schrapsessies die in het kader van het programma '(Ont)Regel de zorg' worden georganiseerd. ‘Ik probeer ze regelmatig bij te wonen. Belangrijkste opbrengst is wat mij betreft dat alle betrokkenen, van werknemers tot staffunctionarissen en van leidinggevenden tot toezichthouders, met elkaar in gesprek zijn over nut en noodzaak van regels en administraties. Dat leidt tot meer begrip en tot meer werkplezier. Die dialoog is essentieel om mensen meer ruimte te geven bij de invulling van hun werk.’

27-06-2019

‘Zorgen dat werknemers zelf meer regie krijgen op hun werk’, dat is voor Rolf de Wilde een belangrijke drijfveer in zijn werk als cao-onderhandelaar namens de vakbond voor werknemers in de zorg; NU’91. ‘De administratieve lasten worden door veel mensen in de zorg als knellend en werkdruk verhogend ervaren, terwijl lang niet altijd duidelijk is waar ze het voor doen. In het cao-overleg met de werkgevers hebben we afgesproken dat er een actieprogramma moest komen rond die administratieve lasten. Samen hebben we zo '(Ont)Regel de zorg' opgetuigd. Deels gefinancierd vanuit het sociaal fonds van de sector, deels door VWS. Vilans voert het uit.’

Samen aan de slag

Concrete uitvloeisels van het programma zijn de schrapsessies die worden georganiseerd en de toolkit die daarbij wordt gebruikt. ‘Het mooie van die sessies is dat op die manier echt de dialoog tot stand komt over hoe het werk wordt georganiseerd’, stelt De Wilde. ‘Alle betrokkenen zitten met elkaar aan tafel. Het leidt bij werknemers tot meer inzicht, bijvoorbeeld waarom bepaalde zaken geregistreerd moeten worden. Andersom horen managers en staffunctionarissen hoe registratieformulieren en protocollen in de praktijk uitpakken. Het zorgt voor wederzijds begrip en inzicht, plus het samen nadenken over de vraag of het anders en efficiënter kan.’

Schrapsessies leiden bij werknemers tot meer inzicht, bijvoorbeeld waarom bepaalde zaken geregistreerd moeten worden.

Wat is de handigste manier om processen te organiseren?

In de politiek ligt de nadruk sterk op het verminderen van het aantal regels en de administratieve lastendruk. Zodat er meer tijd en aandacht beschikbaar is voor de cliënten in de zorg. ‘Begrijpelijk en belangrijk’, vindt De Wilde. ‘We willen allemaal dat er meer tijd is voor de zorgvragers. Maar er zit voor mij ook een ander belangrijk doel aan dit programma: antwoord op de vraag hoe we de dialoog tussen staf/management en uitvoering op gang kunnen brengen en houden over de organisatie van het werk. Niet meer top-down regels bedenken en invoeren, maar in samenspraak bedenken wat de handigste manier is om processen te organiseren. Het feit dat werknemers invloed hebben op de manier waarop het werk is georganiseerd, is heel belangrijk. Het verhoogt het werkplezier en voorkomt dat mensen het gevoel hebben “dingen te doen omdat het moet”. En dat is weer een belangrijke factor in het behouden van mensen in de zorg. Mensen die we keihard nodig hebben om al het werk gedaan te krijgen.’ 

Het feit dat werknemers invloed hebben op de manier waarop het werk is georganiseerd, is heel belangrijk.

Toekomst

De opbrengst van het programma en de schrapsessies is voor Rolf de Wilde duidelijk, maar hoe ziet hij de toekomst? ‘Het is van belang dat we deze manier van werken – het samen bepalen hoe je het werk inricht en organiseert, inclusief de registratieverplichtingen die daarbij horen – weten te verankeren in organisaties. Dit gaat verder dan een actieprogramma, het heeft te maken met de organisatiecultuur.'

Het is van belang dat we deze manier van werken weten te verankeren in organisaties.

'Hoe zorgen we ervoor dat werknemers zelf invloed hebben op de inrichting van hun werk? Dat gaat wat mij betreft ook verder dan alleen administratieve lasten. Deze manier van werken kun je op veel meer terreinen toepassen. Het thema administratieve lastenverlichting is urgent en vanuit die optiek dan ook een mooie casus om op een nieuwe manier naar het werk te kijken en het anders te organiseren.’

Redacteur: Paul van Bodengraven

Lees meer over het verminderen van regeldruk

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl