Interviewreeks hoogleraren dementie deel 1: Uit het harnas

Er bestaan diverse stromingen in het dementieveld met spraakmakende hoogleraren die individueel allemaal hun visie en onderzoekswerk goed kunnen uitdragen. Maar hebben ze ook een gezamenlijk beeld en visie over (de toekomst van) de dementiezorg? Zelf ben ik ook zo’n hoogleraar, én programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar, met een focus op de relevantie en impact voor de praktijk. Maar hoe vaak spreken hoogleraren elkaar nou echt? Daarom een reeks zomerinterviews met hoogleraren.

26-07-2018

De reeks zomerinterviews omvat al 25 gesprekken, bijna geen enkele collega zegt nee, en de reeks loopt door tot begin september 2018. Het is erg leuk en inspirerend om je eigen collega-hoogleraren te bevragen over hun onderzoekslijnen en de relevantie voor de praktijk.

Met dit weekbericht neem ik je mee op die reis door het land. Razend benieuwd of die hoogleraren en hun benaderingen thematisch zijn te verbinden, om zo gezamenlijk te komen tot een toekomstvisie en oplossingsrichtingen voor de dementiezorg. Het eindproduct wordt uiteindelijk een boekje, maar in deze weekberichten alvast mijn eerste impressies.

Houvast zoeken

In de eerste week sprak ik 4 hoogleraren, namelijk Raymond Koopmans (Nijmegen), Sytse Zuidema (Groningen), Sophia de Rooij (het net gestarte vijfde Alzheimer Centrum in Groningen) en Cees Hertogh (Amsterdam). Er zijn heel veel onderzoekslijnen in het dementieveld, van fundamenteel tot toegepast. Met allerlei tradities, methoden en opvattingen, in combinatie met grote verwachtingen voor de inhoud, organisatie en ontwikkelmogelijkheden van dementiezorg. Sommige invalshoeken zijn complementair, andere lijken concurrerend. Het praktijkveld heeft moeite de hoofdlijnen te zien en zoekt houvast.

Passie, werklust en toewijding

Het mooie is dat elke hoogleraar wíl bijdragen aan het grote vraagstuk van dementie, met ontzettend veel passie, werklust en toewijding. De één verdiept zich in het ontstaan van ‘dementie’, in al zijn varianten en verschijningsvormen, de ander is op zoek naar goede tools voor diagnostiek (zoals beeldvorming). Weer een ander is gespecialiseerd in dementie bij jonge mensen en ernstige vormen van (onbegrepen) probleemgedrag. Ze zien elkaars werk allemaal als een stukje van een hele grote en complexe puzzel. Daarvoor vinden ze interdisciplinaire samenwerking cruciaal.

Werken in silo’s

Hoogleraren onderkennen dat ze zelf soms ook in silo’s werken, maar dat het fundamentele én het toegepaste onderzoek pas echt verder komen als die worden afgebroken. Het spannendste en meest beloftevolle onderzoek vindt plaats op de scheidslijnen van disciplines, zoals neurologie en gedragswetenschappen, eHealthtools voor voorspelling van probleemgedrag, combinatie van psychosociale interventies en personalized medicatie, de invloed van leefstijl op neuro-inflammatie ofwel ontstekingen van zenuwbanen. Ook hoogleraren willen uit hun harnas, om de wetenschap en praktijk verder te brengen. Dúrf eigen denkkaders los te laten, werk samen en bundel de middelen.

Het was een mooie eerste week!

Robbert Huijsman, hoogleraar en oud-programmaleider Dementiezorg voor Elkaar, deed wekelijks verslag van de serie interviews die hij hield met de hoogleraren dementie om tot een gezamenlijk beeld te komen van de toekomst van de dementiezorg en -ondersteuning in Nederland. Inmiddels heeft Karlijn Kwint het stokje overgenomen als programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar.

Lees de andere blogs van Robbert Huijsman

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl