Interviewserie governance tussen organisaties

De komende 8 weken verschijnen er 8 interviews op onze website waarbij bestuurders ingaan op één van de 4 gebieden van governance: toezicht, verantwoording, sturing en inkoop. Governance is een uit Engeland overgewaaide term en betekent vrij vertaald de manier van besturen.

08-07-2015

Burgerinitiatieven

De langdurende zorg is volop in beweging. Burgers zijn leidend en behoeften en vragen bepalen wat er aan zorg en welzijn nodig is. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van en bestaande organisaties. We zien een zoektocht hoe de governance in deze nieuwe vormen van samenwerking vorm krijgt.

Nieuwe taal

Wij willen samen met Wlz-zorgaanbieders, thuiszorgorganisaties, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, burgerinitiatieven, vrijwilligers, burgers en mantelzorgers een nieuwe taal vinden voor een meer horizontale manier van organiseren. Met het oog op de (complexe) vraagstukken van burgers, cliënten en/of patiënten is een goede samenwerking tussen partijen belangrijk om de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Activiteiten governance tussen organisaties

Samenspel speelveldArtikel 'In de kinderschoenen'

Wat is de impact van nieuwe samenwerkingsvormen op governance? Het werken in netwerken en samenwerkingsverbanden heeft gevolgen voor de vormgeving en uitvoering van governance. 4 thema’s spelen een belangrijke rol in governance tussen organisaties.

Praktijkverhalen

Acht bestuurders zijn geïnterviewd over hun ideeën waar nieuwe manieren van governance naartoe bewegen. Zij gaan in op 1 van de 4 onderdelen van governance.

Co-creatie sessies

In 2 werksessies zijn de 4 thema’s nader verkend en verdiept met 10 bestuurders. We zijn op zoek gegaan naar de werkende principes die helpen om in netwerkorganisaties governance horizontaal te organiseren. We hebben ook gezocht naar een nieuwe taal voor deze nieuwe vorm van governance. Van de sessies is een visuele uitwerking gemaakt:

Interviewserie governance tussen organisaties

Start van community of practice

We delen deze kennis op onze website en in verschillende LinkedIn-groepen en we gaan het gesprek aan hoe het horizontaal organiseren gaat werken. Wat zijn andere ideeën en waar lukt het al om de governance op een andere manier vorm te geven?

De volgende personen komen aan het woord:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl