Marcel Klein

Marcel Klein

‘Ironisch dat uitgerekend 2020 het Year of the Nurse is'

Sinds de uitbraak van corona in Nederland kiezen veel mensen ervoor hun reguliere werk tijdelijk op een laag pitje te zetten om te helpen in de zorg. En dat is hard nodig, want door de coronacrisis wordt duidelijk hoe belangrijk zorgprofessionals zijn. We spraken Bram Hengeveld, die naast redacteur van de Vilans KICK-protocollen actief is als wijkverpleegkundige bij Livio.

12-05-2020

Je bent bij Vilans onderdeel van team KICK-protocollen. Wat is jouw rol in het team?

‘Mijn belangrijkste taak is het schrijven van de Vilans KICK-protocollen. Binnen het team hebben we een aantal redacteuren, met ieder een specialisme. Zo houd ik me bezig met hygiëne en infectiepreventie, compressietherapie en nier- en blaaskatheterisatie. De KICK-protocollen komen niet zomaar uit de lucht vallen. We gebruiken bestaande richtlijnen, wetenschappelijke literatuur, en hebben nauw contact met beroepsorganisaties en vakverenigingen over de inhoud. Ook feedback van gebruikers is een heel belangrijk onderdeel van een protocol.’   

Naast je werk bij Vilans ben je ook actief als wijkverpleegkundige. Wat doe je precies?

‘Ik ben wijkverpleegkundige bij stichting Livio in Enschede, waar ik zorg verricht bij mensen thuis. Als wijkverpleegkundige ben ik een generalist. Iedere dag kan weer anders zijn, en de cliënten zijn zeer divers. Mijn jongste cliënt was 12 jaar oud, de oudste 105. Je kunt je voorstellen dat de werkzaamheden daardoor ook erg divers zijn.’ 

Is je werk veranderd sinds de uitbraak van COVID-19?

‘Livio heeft een vrij sterk infectiepreventieteam. In februari zaten we al om de tafel. Hebben we voldoende materialen? Hoe gaan we het materiaal opslaan en verdelen? Waar hebben we tekorten? Als onderdeel van het team heb ik meegewerkt aan een goed protocol voor de inzet van materiaal. Daarnaast heb ik een aantal trainingen gegeven over het op de juiste manier aan- en uittrekken van beschermende kleding.’ 

Wat neem je mee van je werk bij Vilans?

‘Het helpt natuurlijk dat ik bij Vilans protocollen schrijf, dat neem je mee in je werk. Maar het werkt beide kanten op. Door mijn werk als wijkverpleegkundige schrijf ik betere protocollen. Een protocol moet toepasbaar zijn in de praktijk. Daarvoor moet je soms je gezonde verstand gebruiken. Door alleen een set basisregels te volgen, lever je geen goede zorg. Je moet altijd kijken naar de situatie.’

Door alleen een set basisregels te volgen, lever je geen goede zorg.

Op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, is het de Dag van de Verpleging. Waarom is het belangrijk om aandacht voor deze beroepsgroep te hebben?

‘En de WHO heeft 2020 ook nog uitgeroepen tot Year of the Nurse, omdat het 200 jaar geleden is dat Florence Nightingale geboren werd. Ironisch eigenlijk, want dit jaar wordt heel de wereld met de neus op de feiten gedrukt over het belang van verpleegkundigen, verzorgenden, en ander zorgpersoneel. In Nederland werkt ongeveer 1 op 7 mensen in de zorg. Dat is nu al niet genoeg, en in de toekomst - onder andere door de vergrijzing - wordt de vraag nog groter Het aantal beschikbare verpleegkundige bepaalt de kwaliteit van zorg die we kunnen leveren. Het is dus terecht dat er aandacht is voor onze beroepsgroep. De zorg is mooi vak, het is het tegenovergestelde van een bullshitjob!’

Verpleegkundige zijn is het tegenovergestelde van een bullshitjob!

Meer informatie? Neem contact op met:

BramAdviseur
Bram
Hengeveld
Adviseur b.hengeveld@vilans.nl 06 22 81 05 27
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl