Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Is de Grote Verandering aanstaande of toch niet?

In de Volkskrant van 30 juni stond een uitgebreid en relevant artikel over zorgrobotica en -domotica (thuistechnologie). Zo komen leefstijlmonitoring en de sociale robot Tessa voorbij. Vilans heeft een groot Europees technologie ontwikkelingsproject lopen met een combinatie van juist deze twee technologieën. We zijn het dan ook niet helemaal eens met de vaststelling in het artikel dat grote veranderingen nog lang op zich zullen laten wachten.

03-07-2018

In het artikel in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant wordt de uitspraak gedaan over domotica: ‘Hoe mooi en innovatief de nieuwe uitvindingen ook mogen zijn…toch vreest men dat al die domotica-mogelijkheden voor veel Nederlanders nog even op zich laat wachten. Eerlijk gezegd bestonden veel van deze toepassingen 25 jaar geleden ook al. Ja, we hebben internet erbij gekregen, maar in de basis is er niet veel veranderd.’

Domotica juist in opkomst

Hiermee zijn we het niet helemaal eens. Er is inderdaad een beperkt aantal domotica toepassingen dat al 25 jaar bestaat en nog steeds niet echt is doorgebroken. Maar er zijn de laatste jaren nieuwere en ook innovatievere vormen van thuistechnologie ontwikkeld, zoals de op kunstmatige intelligentie gebaseerde leefstijlmonitoring. Binnen de muren van de verpleeghuizen voor mensen met dementie zijn er inmiddels al 70 locaties die gebruik maken van uitgebreide derde generatie nachtzorg domotica, ook weer gebaseerd op kunstmatige intelligentie.

Oorzaken

De auteur noemt als mogelijk oorzaken voor vertraging de kosten en vergoedingskwesties en de acceptatie van technologie. De laatste is inderdaad een oorzaak, maar we hebben de indruk uit de praktijk dat acceptatie van technologie aan het verbeteren is. Onder andere door het besef dat zorgorganisaties grote moeite hebben om personeel te vinden en dat de medewerkers kampen met een hoge werkdruk. Het hangt voor de toepassing van domotica en ook robotica in de thuissituatie nu echt op de kosten en vergoeding. Daar zijn nu ook ontwikkelingen, maar de komende 3 jaar worden wel cruciaal.

Acceptatie van technologie is aan het verbeteren.

Lichtpunt aan de horizon

De belangrijkste ontwikkeling is dat bij het Ministerie van VWS begint door te dringen dat het 3 kolommen model voor de zorgfinanciering een grote sta in de weg is bij de implementatie zorgdomotica en -robotica thuis. Door VWS overigens eHealth thuis genoemd. Een technologie als leefstijlmonitoring heeft opbrengsten die landen bij alle 3 financiering stakeholders: de gemeente (WMO), zorgverzekeraar (ZVW) en zorgkantoren (WLZ). Vervolgens is er geen bereidheid tot 'shared savings' : het delen van de opbrengsten met de investerende zorgorganisatie. Dit met uitzondering van CZ-groep en de gemeente Breda bijvoorbeeld.

Smeerolie is hard nodig

Wat VWS gaat doen is aangekondigd in het recent gepubliceerde programma ’Langer Thuis’ (juni 2018): de innovatieregeling eHealth thuis met een budget van 30 miljoen euro per jaar gedurende de jaren 2019 – 2021. Beoogd wordt in 3 jaar in een gemeente of een regio een netwerk voor structurele financiering van eHealth thuis tot stand te brengen. Een netwerk dat bestaat uit gemeente(n), zorgverzekeraar(s), zorgorganisaties, (eventueel) zorgkantoor met vertegenwoordiging van ook cliënten en mantelzorgers. Eventueel uitgebreid met bijvoorbeeld woningcorporaties. Het te financieren traject moet er toe leiden dat een dergelijk netwerk wordt georganiseerd en dat het binnen het netwerk tot bindende afspraken komt over de structurele financiering van eHealth Thuis.

Deze ‘smeerolie’ is hard nodig, maar dan nog wordt het een uitdaging de komende jaren. Een uitdaging die team eHealth van Vilans de komende jaren wil aangaan.

Lees meer over leefstijlmonitoring

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl