Jongeren onmisbaar voor dementievriendelijke samenleving

Jongeren zijn onmisbaar in een Nederlandse samenleving die oog heeft voor mensen met dementie. Daarom moeten we het oog voor en de kennis van dementie bij deze groep vergroten. Want wie op jonge leeftijd een realistisch beeld van dementie krijgt, neemt dit de rest van zijn leven mee.

22-12-2015

Dementievrienden

Jongeren krijgen daarom een grotere rol in de bewustwordingscampagne 'Dementievrienden', die volgend jaar van start gaat. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gezegd toen hij het advies van de werkgroep 'Vanuit dementie bekeken' in ontvangst nam. Vilans ondersteunt deze werkgroep.

Steeds grotere rol dementie

Van Rijn: 'Dementie speelt de komende jaren een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Ik start daarom al de bewustwordingscampagne 'Dementievrienden'. Zodat meer mensen doorhebben wat er aan de hand is als iemand het in de supermarkt even niet meer weet, of zonder bestemming in de bus stapt. De werkgroep adviseert daarbij extra aandacht te hebben voor de bewustwording bij jongeren.’

Jongeren onmisbaar voor dementievriendelijke samenleving

Deltaplan dementie

Het kabinet maakte al eerder bekend tot 2017 32,5 miljoen euro te investeren in Deltaplan Dementie, dat voorziet in wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke hersenaandoening.

Dementie in Nederland

Mensen leven gemiddeld 8 jaar met dementie, 6 jaar thuis en 2 jaar in een zorginstelling. In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt in 2050 tot 400.000, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe.

Hervorming langdurende zorg

Het vergroten van kennis en besef van dementie is onderdeel van de . Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en verbeteren.

Meer informatie over dementie

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl