Else Stapersma

Else Stapersma

Kamer roept op om overbodige en onnodige registraties per direct te schrappen

Registratielasten moeten minder, daar is iedereen het over eens. Dat VWS en de vakbonden zich hiervoor hard maken is uitgebreid in het nieuws geweest. De Tweede Kamer verzoekt de regering in een motie van 13 oktober 2016 om in overleg met beroepsverenigingen en brancheorganisaties te onderzoeken welke registraties niet bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en deze direct te schrappen.

20-11-2016

Kamer roept op om overbodige en onnodige registraties per direct te schrappen

Ook de nieuwe cao voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg moet helpen om registratielasten te verminderen. ‘Wanneer een instelling wil stoppen met een registratie, dan moet de IGZ, het zorgkantoor of de verzekeraar kunnen verantwoorden dat die registratie ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. Kunnen ze dat niet, dan hoeft de instelling de registratie niet uit te voeren. Dat staat nu vastgelegd in deze cao’, aldus Aaldert Mellema, onderhandelaar namens vakbond CNV Zorg & Welzijn.

Overzicht wettelijk verplichte registraties

Zorgaanbieders hebben te maken met wettelijk verplichte registraties en aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en IGZ. Ook hebben ze zelf registraties vanuit goede bedoelingen bedacht en ingevoerd. Om de discussie te voeren over nut en noodzaak van al dat papierwerk helpt het om helder te hebben waar de verschillende registraties vandaan komen.

Wij publiceerden in 2016 in het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ een in de langdurende intramurale ouderenzorg. In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de Wet langdurige zorg verplicht is om te registreren.

Interne schrapsessies

Overbodige registraties schrappen helpt om de werkdruk te verminderen. Onze helpt teams die registraties in kaart te brengen en duurzaam en verantwoord af te schaffen of efficiënter te organiseren. Bijvoorbeeld tijdens een schrapsessie. ‘Werkgevers zouden deze sessies proactief moeten organiseren’, vindt Aaldert Mellema. ‘Maar ik zou als verzorgende hier ook niet op gaan wachten: ga gewoon met de cao in de hand naar je werkgever, en eis een schrapsessie. Daar heb je recht op.’

Terugdringen van onnodige registraties in uw organisatie

Wilt u onnodige registraties in uw organisatie in kaart brengen en snel terugdringen? Wij ondersteunen u graag bij uw interne schrapsessie. Tijdens onze bijeenkomsten lichten we de toolkit toe en gaat een afvaardiging van een zorgteam er zelf mee aan de slag. Teams die wij eerder hielpen de registratielasten terug te dringen beoordeelden de bijeenkomst met een 8!

Wij kunnen de schrapsessie ook in company organiseren. Zo kunt u direct met meerdere teams en op verschillende niveaus aan de slag. Interesse? Neem contact op met Else Stapersma.

Meer informatie over registratielasten

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl