Kans op dementie berekenen met ADappt

ADappt biedt ondersteuning voor arts en patiënt in het gesprek over geheugenproblemen en dementie en de diagnostiek. Senior programmamedewerker Ruth Pel-Littel: ‘Bij gebruik van ADappt is het essentieel om uit te leggen wat mensen kunnen verwachten.’

16-04-2018

Kans op Alzheimer voorspellen

Het VUmc heeft een rekentool ontwikkeld die de Alzheimerkans bij mensen met geheugenproblemen kan voorspellen. Een percentage geeft aan wat deze kans is binnen 1 jaar of binnen 3 jaar. Samen met een gespreksmodel vormt deze rekentool ADappt. Als Vilans zijn we betrokken om dit product te vertalen naar de praktijk. Want interpretatie van de uitslag is niet altijd eenduidig en kan lastig voor de praktijk zijn om te begrijpen. Bovendien doet het gebruik van de rekentool een beroep op de gespreksvaardigheden van neurologen en geriaters.

Willen patiënten dit wel weten?

Pel: ‘ADappt is echt van meerwaarde omdat het mensen meer zekerheid kan geven. Hierdoor kunnen ze zich samen met hun naasten beter voorbereiden op een toekomst met dementie. Wel vereist gebruik van deze tool een goed gesprek aan de voorkant. Als mensen met geheugenproblemen zich laten testen, hebben ze vaak de verwachting dat ze een duidelijke uitslag krijgen waarin staat of ze wel of niet dementie hebben. Ze zijn vaak minder voorbereid op U heeft geen dementie, maar de kans is x procent dat u dat in de toekomst wel krijgt.

Voor- en nadelen van diagnostische tests

Daarnaast biedt ADappt ook een overzicht van alle diagnostische testen met voor- en nadelen. Testen die bijvoorbeeld duidelijkheid geven of er sprake is van Alzheimer-eiwitten of een krimp in de hersenen. Deze zogenaamde biomarkers hebben invloed op de score. Pel: ‘We hebben deze informatie over de testmogelijkheden heel toegankelijk gemaakt. Dit door te zorgen voor uitleg in tekst, beeld en een doorklikmogelijkheid voor als iemand het toch niet begrijpt.’

Rekentool invullen

Na de fase van ‘informeren’ en ‘wensen verkennen’ kan ADappt helpen bij het besluitvormingsproces.  Bijvoorbeeld door de vraag: Sommige mensen willen graag mee beslissen over diagnostische testen, anderen laten dat liever aan de arts over. Hoe staat u daarin? De laatst mogelijke stap is dat de arts de rekentool voor de patiënt invult. De patiënt krijgt dan vervolgens een uitslagpagina te zien.

Implementatie van ADappt

Inmiddels is er een prototype app en website. Pel: ‘Vervolgens hebben we een pilot uitgevoerd in 4 ziekenhuizen. Hier zijn nog wat praktische verbetertips uitgekomen. Zo komt de uitslag er nu op 4 A4’tjes uit, terwijl dit gewoon één dubbelzijdig A4’tje moet zijn. Daarnaast gaan we subsidie aanvragen voor het implementatieproces, want enkel een product aanbieden is niet voldoende. Het moet ook echt ingebed gaan worden in werkprocessen.’

Impact van kansdiagnose

Inbedding is belangrijk voor het slagen van ADappt. Zeker ook omdat het om het eerste product gaat dat aandacht besteedt aan de impact van een kansdiagnose. Pel: ‘ADappt gaat de kwaliteit van de zorg verbeteren door zorg te dragen voor meer eenduidigheid. Zo is er uit focusgroepen met 15 geriaters en neurologen gebleken, dat zij een diagnose op 15 verschillende manieren uitleggen. Deze uitleg kan zelfs variëren van u heeft milde geheugenproblemen maar geen dementie tot er is sprake van beginnende dementie. ADappt gaat er dus ook aan bijdragen dat mensen met geheugenproblemen een uniforme uitleg krijgen bij de diagnose, zodat zij beter weten waar zij aan toe zijn.’

Wij zetten in op Innovatie en Onderzoek. Dat kunnen nieuwe producten of technologische toepassingen zijn, of simpelweg een nieuwe manier van kijken en/of onderzoeken. Samen met praktijk en wetenschap vertalen we signalen uit het veld naar vernieuwende oplossingen.

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

RuthExpert
Ruth
Pel
Expert r.pel@vilans.nl 06 22 80 96 60
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl