Henk Nies

Henk Nies

Persbericht - Kees Donkervoort en René Smit versterken raad van toezicht

Per 1 april 2019 starten Kees Donkervoort en René Smit als nieuwe leden van de raad van toezicht van Vilans. Zij volgen Theo Hoppenbrouwers en Kees Bruinstroop op, die vanwege het einde van hun benoemingstermijn aftreden.

19-03-2019

Kees Donkervoort

Kees Donkervoort, algemeen directeur bij KPN Health en voorheen voorzitter van de directie bij het Medisch Centrum Leeuwarden: 'Vanuit vijftien jaar bestuurservaring in de zorg en vanuit mijn huidige functie weet ik de wereld van de ICT en de zorg aan elkaar te verbinden. Connectiviteit is een wereld die wij, vanuit KPN Health, snappen. Veilige verbindingen, dataopslag, authenticatie en identificatie. De zorg heeft technologische oplossingen nodig om kernprocessen te verbeteren: met slimme toepassingen kwaliteit verhogen, zorg verbeteren en kosten verlagen. Ik zie de inspanningen van Vilans in de sector langdurende zorg en verwacht dat ik een bijdrage kan leveren vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van organisatieverandering en op het gebied van technologische verandering.'

Met slimme toepassingen kwaliteit verhogen, zorg verbeteren en kosten verlagen.

René Smit

René Smit, voorzitter raad van bestuur bij de ZorgSaam ZorgGroep Zeeuws-Vlaanderen: 'Gevolgen van de veranderingen in bevolkingssamenstelling zijn in Zeeland al voelbaar. Dat noodzaakt tot ingrijpende veranderingen in de organisatie van zorg. Veranderingen die je enkel in samenwerking kunt ontwikkelen en toepassen. Toekomstbestendige zorg kan alleen samen met onder andere woningcoöperaties, gemeenten en provincies worden gerealiseerd. Vilans is een belangrijk platform voor zorgverleners om kennis en praktijkervaring uit te wisselen. Netwerkvorming en versneld toepassen van technologie zullen leidend zijn voor toekomstbestendige zorg.'

Netwerkvorming en versneld toepassen van technologie zullen leidend zijn voor de toekomst.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Vilans. De leden bewaken met kunde het maatschappelijk belang. Elmer Mulder, voorzitter raad van toezicht Vilans: 'Theo Hoppenbrouwers en Kees Bruinstroop hebben gedurende hun periode met de blik van buiten naar binnen Vilans versterkt. Hun kennis ten aanzien van de zorgverzekeraarsmarkt, het zorgstelstel en het publiek-privaat organiseren is zeer waardevol geweest. Ik verwacht dat de twee nieuwe leden, Kees Donkervoort en René Smit, samen met de andere leden van de raad van toezicht, Vilans als landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg scherpen in haar taak.'

Over Vilans

Steeds meer mensen doen een beroep op langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Wij helpen (zorg)organisaties en (zorg)professionals om langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. We zijn er voor iedereen die werkt in of voor mensen met een langdurende zorgvraag. Van zorgverlener tot bestuurder, van gemeenteambtenaar tot verzekeraar en van huisarts tot mantelzorger.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl