Interview - Kennis beter vindbaar door Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg

In het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg (KIA) wordt gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van praktijk en wetenschap in de langdurige zorg. Het programma is opgedeeld in 3 deelprojecten: kennisvragen ophalen, informatie op maat en het verstevigen en uitbouwen van de kennisgemeenschap.

17-09-2019

Financiering voor werkplaatsen

‘De academische netwerken in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg deden al jaren onderzoek naar vragen die leven in de praktijk,’ vertelt Karlijn Kwint, Vilans-programmamanager Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. ‘Voor financiering waren zij echter aangewezen op subsidies en andere tijdelijke inkomsten in plaats van structurele financiering. Dat maakte het borgen van dit soort onderzoek lastig. Het ministerie van VWS besloot daarom om structurele financiering te bieden aan de academische werkplaatsen.’

Uitkomsten van onderzoek verspreiden

‘Wij werden gevraagd samen met de academische netwerken het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg te starten. Het doel is om een onderzoeksagenda op te stellen die gebaseerd is op vragen uit de praktijk en die aan te bieden aan ZonMw om onderzoek te programmeren. Daarnaast hebben we de opdracht om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te verspreiden in de taal en de vorm die aansluiten bij medewerkers in de zorg.’

‘We zetten in op meedenken met de gebruiker en de informatie op maat aanbieden.’

Kennis uit de praktijk

Kennisvragen worden op verschillende manieren opgehaald in de praktijk. ‘Het team van Vilans-collega Marjolein Herps is daar volop mee bezig,’ vertelt Kwint. ‘Ze staan op beurzen en congressen, organiseren multidisciplinaire expertpanels met diverse zorgprofessionals en bouwen zelfs een app waarmee mensen hun vragen kunnen indienen. Vragen waar nog geen wetenschappelijk antwoord op is worden op de kennisagenda gezet.’

Van zoekplaats naar vindplaats

En de vragen waar al wel een antwoord op is? ‘Die antwoorden moeten toegankelijk worden gemaakt. Dat is de essentie van het deelproject Informatie op maat,’ zegt Kwint. Dat klinkt als de core business van Vilans, maar het uitgangspunt is anders. ‘We gaan van zoekplaats naar vindplaats. Dat betekent dat we onze systemen en kennispleinen onder de loep nemen om te kijken hoe de kennis die jij als bezoeker nodig hebt, nog beter te vinden is.’

‘Zo experimenteren we bijvoorbeeld met de inzet van chatbots en tools die artikelen op maat aanbieden. Met alle kennispleinen beschikken we over een grote bak met informatie. Maar niet alles is voor iedereen even relevant. Daarom zetten we nog meer in op meedenken met de gebruiker en hem informatie op maat aanbieden.’

Aansluiten bij vragen van zorgprofessionals

Voordelen zijn er in de eerste plaats voor de eindgebruiker. Die profiteert immers van de goede informatievoorziening en wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Ook zijn er voordelen voor de samenwerkende partijen. Kwint: ‘Voor de academische werkplaatsen is het fijn dat er nu structureel geld beschikbaar komt voor het doen van praktijkonderzoek. En dat de Vilanskanalen het onderzoek breder verspreiden dat echt relevant is voor de praktijk. Voor Vilans is het mooi dat we nog beter aansluiten bij de vragen van zorgprofessionals en dat we onze kennispleinen toekomstbestendig maken. Uiteindelijk profiteert iedereen.’

Meer informatie over verbinding tussen praktijk en wetenschap

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl