Succesvol kennis laten stromen: hoe werkt dat?

Dankzij the internet of things kunnen we steeds makkelijker kennis creëren en delen. Maar wat maakt nu dat kennis leeft, wordt verrijkt en daadwerkelijk gaat stromen tussen mensen, teams, organisaties? Dat is de vraag die veel professionals in de zorg bezighoudt, zo bleek uit onze oproep naar ambities die de zorg echt verder kunnen brengen. Inmiddels zijn we met 11 projecten aan de slag onder de vlag van de ambitie Kennis laten stromen.

08-05-2017

Ambitie kennis verbinden laten stromen

Zorgprofessionals beter bereiken

Een van de projecten om invulling te geven aan deze ambitie, is de optimalisatie van onze online kanalen, zoals de kennispleinen, bijvoorbeeld Zorg voor Beter. Doel? Het beter bereiken van zorgprofessionals zoals verzorgenden en beleidsmakers, zodat ze met de beschikbare kennis direct uit de voeten kunnen en zelf ook hun kennis kunnen toevoegen. We werken samen met partners in de wetenschap, het onderwijs, de zorgpraktijk en kennisorganisaties. Om zo een antwoord te vinden op de vraag: Wat helpt om te komen tot een goede verbinding tussen deze 4 werkvelden?

Vreemde ogen zien nieuwe dingen

Onder de noemer ‘Vreemde ogen zien nieuwe dingen’ werken zorgmedewerkers van woonzorgconcern IJsselheem samen met een vijftal net afgestudeerde gerontologen. Deze Jonge Honden van IJsselheem leren van de praktijkervaringen van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Bijvoorbeeld een gerontoloog wordt ingezet als assistent binnen kleinschalig wonen, observeert van daaruit en koppelt terug wat ze ziet, ervaart en geeft dit lerend terug. De Jonge Honden spelen een belangrijke katalysatorfunctie. Nu nog toegespitst op IJsselheem, maar met de ambitie om ook andere instellingen deelgenoot te maken. 

Vertaling naar de praktijk als rode draad

Mensen die werkzaam zijn in de praktijk hebben veel kennis in hun hoofd. Veel kennis zit ook in hoofden van experts die op universiteiten en hogescholen werken. Hoewel ze vaak met dezelfde dingen bezig zijn, spreken ze letterlijk en figuurlijk een andere taal. Dat is jammer, want experts kunnen veel van praktijkmensen leren en praktijkmensen veel van de experts. Daarom focussen we in een van de deelprojecten op wat er nodig is om wetenschappelijke kennis in de praktijk te gebruiken. Dat doen we in aan de hand van 5 concrete vertalingen van wetenschappelijk ontwikkelde kennis naar toepassingen in de praktijk en 5 interviews met relevante partijen zoals Taalakkoord en zorgorganisatie ’s Heeren Loo.

Vernieuwend programmeren: mee doen = méér doen

Wij willen de langdurende zorg blijvend verbeteren. Onder de noemer ‘mee doen = méér doen’ zijn wij in 2017 nog meer gaan samenwerken met het zorgveld en ook in 2018 zetten we dit voort. Nu werken we met ruim dertig organisaties aan 3 ambities. De andere ambities die voortkomen uit de oproep #Zorg2017 zijn: Technologie maakt het leven zo veel menselijker en Onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer over onze ambities

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl