Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Kennisbouwstenen voor zorg in de wijk nu volledig digitaal

Inwoners de beste zorg en ondersteuning geven. Daar helpen de Kennisbouwstenen bij. Ze zijn nu helemaal digitaal, wat opzoeken gemakkelijk maakt. Professionals in de wijk vinden er snel alle informatie over leefgebieden en bijzondere doelgroepen. Zodat zij nog beter kunnen signaleren, doorvragen en plannen op maat kunnen maken. De Kennisbouwstenen zijn actueel en een combinatie van wetenschappelijke, ervarings- en professionele kennis. Ze geven ook inzicht in nog ontbrekende kennis in teams, zodat daar scholing en deskundigheidsbevordering op kunnen worden afgestemd.

25-05-2021

Gelijk naar de Kennisbouwstenen

Leefgebieden

De Kennisbouwstenen maken onderscheid in zeven leefgebieden. Elk leefgebied bevat drie typen kennis: algemene kennisaspecten die nodig zijn om te signaleren en een vraag te verhelderen, specifieke kennisaspecten die nodig zijn om mensen te ondersteunen en links naar documenten, websites en/of een e-learning. De zeven kennisdomeinen zijn:

 • Lichamelijke gezondheid
 • Dagelijks functioneren
 • Inkomen
 • Participatie
 • Opvoeden en opgroeien
 • Veiligheid
 • Psychische gezondheid

De Kennisbouwstenen zijn makkelijk in gebruik en compleet van inhoud. Je bent verzekerd van de meest actuele beschikbare kennis en tools voor de jeugdprofessional. Het is fijn dat alles zo compact en gecomprimeerd op 1 plek te vinden is.

Specifieke doelgroepen

Per doelgroep wordt kort aangegeven wie dat zijn, hoe groot die doelgroep is en waar je nog meer informatie over die doelgroep kunt vinden. De specifieke doelgroepen zijn:

 • Kinderen en jongeren
 • Ouderen
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Mensen die laaggeletterd zijn
 • Mensen met een migratieachtergrond
 • LHBTIQ+
 • Mensen met een chronische ziekte

De kennisbouwstenen zijn makkelijk in gebruik en compleet van inhoud. Je bent verzekerd van de meest actuele beschikbare kennis en tools voor de jeugdprofessional. Het is fijn dat alles zo compact en gecomprimeerd op 1 plek te vinden is.

Scholing

De Kennisbouwstenen brengen in kaart over welke algemene en over welke specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo wordt duidelijk welke kennis het wijkteam nog moet ontwikkelen. Daar kunnen wijkteams dan scholing en deskundigheidsbevordering op afstemmen. Integraal Werken in de Wijk maakte daarvoor de handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams

Er ligt nu een scholingsplan. Nu hebben we dit veel meer dan voorheen op teamniveau besproken en duidelijk gemaakt welke kennis er al is en welke nog nodig is. Heel zichtbaar werd dat we voor scholen en voor werk/inkomen maar één contactpersoon hebben. Hier moeten we allemaal wat van weten!

Naar de Kennisbouwstenen

Meer informatie? Neem contact op met:

Jan WillemSenior communicatieadviseur
Jan Willem
Bloemen
Senior communicatieadviseur j.bloemen@vilans.nl 06 15 14 99 07
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl