Else Stapersma

Else Stapersma

Nieuwe kennisbundel Dementie

In de vernieuwde kennisbundel Dementie staat actuele en betrouwbare informatie over dementie. We besteden aandacht aan achtergrond en context, aan wat dementie is en aan wat goede zorg en ondersteuning is.

19-09-2016

Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie in de toekomst toe. De belasting voor de omgeving en mantelzorger is groot.

Bekijk kennisbundel

Nieuwe kennisbundel Dementie

Dementie begrijpen

Het is van groot belang dat zorgmedewerkers kennis ontwikkelen over verschillende vormen van dementie en op basis van die kennis - en de actuele richtlijnen voor dementiezorg - leren omgaan met cliënten met dementie, zowel thuis als in een instelling. Dit vergroot de kwaliteit van leven.

Ook moet er aandacht zijn voor de emoties en de positie van de mantelzorger en voor de vraag hoe deze wordt ondersteund. In deze kennisbundel staat actuele informatie over dementie en zorg voor mensen met dementie. Daarmee kunt u studenten helpen een goede start te maken. Deze kennisbundel Dementie is ook geschikt voor gebruik in bijscholing.

Voor wie is de kennisbundel Dementie?

De kennisbundel Dementie is onder meer bestemd voor de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG, Mbo-Verpleegkundige, Maatschappelijke zorg ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ en de Maatschappelijke zorg ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’.

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl