Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Kennisnetwerk Dementie legt verbinding wetenschap en praktijk

Het Kennisnetwerk Dementie is een lerend netwerk, dat vanuit de praktijk een verbinding legt met wetenschap. Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) is één van de 7 deelnemende organisaties. Senior verpleegkundige Manon Schook en bestuurder Patricia Huijbregts vertellen waarom.

24-10-2019

Waarom doet WZH mee aan het Kennisnetwerk Dementie? 

Manon: ‘Omdat wij ervan uit gaan dat je met elkaar gezamenlijk kennis kan ontwikkelen. Andere organisaties werken wellicht met methodieken die ook voor WZH interessant kunnen zijn. Verder vinden wij het goed om feedback te krijgen op ons eigen handelen door de deur open te zetten voor andere organisaties om kritisch mee te denken. Met Atlant hebben we nu samen een onderzoek ingediend bij ZonMw en we hopen in de toekomst als netwerk de wetenschap nog meer te betrekken.’

Andere organisaties werken wellicht met methodieken die ook voor ons interessant kunnen zijn.

Patricia: ‘De praktische aanleiding was het Kwaliteitskader, maar voor ons had het ook een andere reden. Wij, we zijn vooral intramuraal, hebben een grote populatie bewoners met dementie. Het Kennisnetwerk Dementie is bij uitstek een geschikt netwerk om daarover kennis op te halen en te delen. We zijn regionaal al aangesloten bij het academisch netwerk UNC-ZH. Met de landelijke dekking van dit kennisnetwerk hebben we een heel mooie mix van kennis over en onderzoeken naar dementie.’

Wat is het voordeel voor bewoners en/of medewerkers?

Manon: ‘We ervaren dat de organisaties met dezelfde onderwerpen bezig zijn en dat je op die manier samen kunt optrekken in projecten en succesfactoren kunt delen. De medewerkers die meegaan, geven aan dat de praktische tips van andere organisaties hun kunnen helpen in de dagelijkse praktijk. Ik ervaar het ook als steun dat iedereen met dezelfde problemen worstelt. Het is fijn dat we een plek hebben waar verschillende disciplines bij elkaar komen en we thematiek open en eerlijk kunnen delen. Indirect zorgt het netwerk voor betere zorg aan bewoners doordat er goede voorbeelden gedeeld worden die dan ook weer toegepast worden in de eigen organisatie, hier heeft de bewoner ook profijt van. Wat ik ook erg leuk vind is dat de kennisdagen en bijeenkomsten van andere locaties nu ook open zijn om bij te wonen. Het accent ligt echt op delen en uitwisselen van kennis. Dat vind ik mooi om te zien.’

Het accent ligt echt op delen en uitwisselen van kennis.

Patricia: ‘Wij kunnen bij elkaar in de keuken kijken. De koppeling met onderzoek en kennisontwikkeling is heel mooi. Je krijgt inzicht in ontwikkelingen en goede voorbeelden en je ontdekt wat werkt en wat niet werkt. Je hoeft dus niet voor alles zelf het wiel uit te vinden.' 

Je ontdekt wat werkt en wat niet.

'Je merkt dat het kennisnetwerk het enthousiasme aanwakkert in alle lagen van de organisatie. Mensen vertellen over de bijeenkomsten en maken elkaar daardoor enthousiast. Dat maakt het voor medewerkers leuk. En de kennis en passie van de medewerkers zijn natuurlijk voor bewoners van meerwaarde, dat hoef ik niet uit te leggen. Het kennisnetwerk is zo inspirerend en motiverend voor echt persoonsgerichte zorg.’

Wat is je meest opmerkelijke inzicht?

Manon: ‘Dat wanneer je als organisaties allemaal een drive hebt om samen met elkaar de ouderenzorg te verbeteren er zoveel overeenkomsten zijn. Elke keer is de sfeer heel prettig en wil iedereen elkaar ondersteunen. Alles kan worden gezegd, niets is raar of onbespreekbaar.’

Patricia: ‘De olievlek die doorwerkt in de organisatie. Mensen vertellen erover en dat slaat over op anderen. Je ziet dat nu bij ons in de organisatie ook vanuit de adviesraden initiatieven ontstaan. Het mooie aan het netwerk is dat het enthousiasme van mensen breder in de organisatie gaat leven.’

Wat adviseer je andere lerende netwerken?

Manon: ‘Creëer binnen je netwerk diverse disciplines, maar betrek ook mensen uit een andere context. Op die manier komen er soms heel andere oplossingen en gedachtes die niet snel in een homogene groep naar voren komen.’

Patricia: ‘Doe het samen! Voor veel medewerkers zijn projecten vaak ontoegankelijk, ze staan ver van hun werk af. Maar de dingen die je hier ontwikkelt, kun je ook echt toepassen. Als iedereen zich eigenaar voelt, is er heel veel gewonnen. Dat heen-en-weer schakelen tussen alle lagen in de organisatie is van grote waarde en dat is het succesvolst. Dat zit in dit netwerk ingebakken en past goed bij WZH.’

Meer informatie? Neem contact op met:

TaraSenior Adviseur
Tara
Koenders
Senior Adviseur t.koenders@vilans.nl 06 14 00 61 33
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl