Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

Kennisnetwerk verward gedrag gestart

Het Schakelteam Personen met verward gedrag legt vanaf 1 oktober 2018 haar activiteiten neer. De aanpak van mensen met verward gedrag is nog nergens sluitend. Daarom hebben het Schakelteam en ZonMw kennisinstituten Movisie en het Trimbos-instituut gevraagd om samen met andere kennisinstellingen te starten met het Kennisnetwerk verward gedrag.

27-09-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans slaan de handen ineen om gezamenlijk in afstemming met praktijkpartijen en branche- en beroepsverenigingen kennis te ontsluiten over verward gedrag. Hiermee willen zij praktijkgericht werken aan het versterken van de aanpak van verward gedrag. Met als doel praktijkprofessionals uit verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennisgedreven aanpak in hun dagelijkse werkzaamheden.

Rol Vilans in kennisnetwerk

Senior kenniswerker Marjan Hurkmans zegt over de rol van Vilans in het netwerk: ‘Het is leerzaam voor ons om samen te werken met partijen die vanuit een ander perspectief werken aan kennis rondom mensen met verward gedrag. Wij dragen graag ons steentje bij en nemen daarin onze kennis mee met betrekking tot de langdurende zorg, bijvoorbeeld over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).’

We willen leren van elkaar en samen de zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verbeteren.

Aanpak mensen met verward gedrag

Nederlandse gemeenten hebben de opgave om uiterlijk dit jaar te beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het Schakelteam Personen met verward gedrag en een hierop gericht ontwikkelings- en implementatieprogramma van ZonMw ondersteunen gemeenten en regionale projectleiders hierbij. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk van regionale implementatieteams personen met verward gedrag in 23 regio’s, waarin alle betrokken partijen samenwerken.

Wat is het Kennisnetwerk personen met verward gedrag?

Het Kennisnetwerk personen met verward gedrag is geen nieuw instituut of nieuwe organisatie, maar een samenwerking van bestaande organisaties. Het kennisnetwerk biedt overzicht en samenhang in kennis rondom voorkomen en aanpakken van verward gedrag of acute zorgnood. Omdat het een open kennisnetwerk is, zullen ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen uitgenodigd worden om aan te sluiten. Het kennisnetwerk borgt en bewaakt de voortgang rond dit thema en de reeds ingezette samenwerking.

Uitdagende missie

Projectleider Christine Kuiper over het kennisnetwerk: ‘Het kennisnetwerk heeft een uitdagende missie. We zullen kennis ophalen van lokale en regionale partijen over een effectieve aanpak voor mensen met verward gedrag. Deze kennis zullen we indien nodig doorontwikkelen en vervolgens ontsluiten. We willen leren van elkaar en samen de zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verbeteren. Daarmee ondersteunen we professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in hun werk.’

Het Kennisnetwerk verward gedrag richt zich op professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen werkzaam of actief in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Ook cliënten en hun naasten kunnen hier voor hen belangrijke kennis halen.

Meer informatie over verward gedrag

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl