Hilair Balsters

Hilair Balsters

Kennisplein Gehandicaptensector innoveert als kennisplatform

Kennisplein Gehandicaptensector heeft een nieuwe website, die nog beter aansluit bij hoe professionals in de gehandicaptenzorg kennis halen en brengen om de zorg aan mensen met een beperking te verbeteren. Zorgorganisaties worden kennisintensiever en zorgprofessionals zijn steeds meer bezig met het ontwikkelen, toepassen en evalueren van kennis. Veelal blijft kennis opgesloten in hoofden of in organisaties. En dat is zonde. Het kennisplein maakt kennis landelijk beschikbaar, zodat het kan stromen en anderen er baat bij hebben. Want wat in Groningen werkt, werkt meestal ook in Maastricht.

19-11-2018

Het kennisplein is van en voor de sector: samenwerken staat voorop bij alle activiteiten. Hier ontmoeten mensen elkaar en wisselen kennis en ervaring uit. Fysiek, tijdens bijeenkomsten, in netwerken of op de Kennismarkt. En natuurlijk ook digitaal. De nieuwe website is gebruiksvriendelijk, professionals kunnen informatie nog beter vinden en er is meer mogelijkheid tot interactie.

Naar de site

Kennis is van iedereen

Kennisplein Gehandicaptensector is hét platform voor het delen en ophalen van kennis. Met de lancering van de nieuwe site, start ook de campagne: Ik ben het Kennisplein! Een oproep aan professionals om mee te doen en zich te laten zien. Want kennis is van iedereen, of je nu begeleider, gedragsdeskundige, onderzoeker, opleider of adviseur sociaal domein bent. Sterker nog … zonder al deze mensen is er geen kennisplein. Door een selfie te maken en de zin ‘ik ben het kennisplein’ af te maken, kunnen professionals meedoen.

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl