Lia Davelaar

Lia Davelaar

KICK-protocollen ook waardevol voor eerstelijnszorg

De organisatie Onze Huisartsen sloot recent een abonnement af op de Vilans KICK-protocollen voor aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. De coöperatie IJsselstromen is de eerste partij die ermee gaat werken. Manager Wilma van Wijk: ‘Gebruik maken van dezelfde protocollen, zorgt voor eenduidige taal en dat zorgt er weer voor dat de kwaliteit van de zorg beter wordt.’

07-06-2018

Het wondzorgproject was de aanleiding voor de coöperatie IJsselstromen om gebruik te gaan maken van de KICK-protocollen. Van Wijk: ‘Met dit project willen we ervoor zorgen dat er meer uniformiteit komt bij de wondzorg en dat de juiste deskundigheid wordt ingezet bij de juiste wond. Zodat inwoners in ons werkgebied verzekerd zijn van optimale wondzorg.’

Nu ook protocollen voor ondersteuning in praktijk

Tot nu toe waren de Vilans KICK-protocollen vooral gericht op de intramurale en de extramurale langdurende zorg. Van Wijk: ‘Nu zijn er ook protocollen opgenomen voor doktersassistentes en praktijkondersteuners. Omdat Vilans deze set protocollen wil uitbreiden, leek het ons een mooi moment om in te stappen. Recent zijn bijvoorbeeld protocollen toegevoegd voor het maken van een uitstrijkje en het uitvoeren van een visustest. Alle huisartsen in de regio kunnen gebruik maken van de KICK-protocollen. Daarnaast zoeken Onze Huisartsen en het KICK-protocollenteam ook steeds meer de samenwerking op met opleidingen als het ROC. Dit is een voorbeeld van een mooi dwarsverband dat ervoor gaat zorgen dat opleidingen beter gaan aansluiten op de praktijk.’

Steeds meer 'zorg over de muren heen'

De samenwerking stimuleren is dan ook een belangrijke drijfveer. Van Wijk: ‘De trend is dat mensen steeds langer thuis wonen. Dan zal er ook steeds meer gebruik gemaakt worden van “zorg over de muren heen”. Thuiszorgmedewerkers maken al voornamelijk gebruik van de Vilans KICK-protocollen. Als meerdere zorgverleners dat in de keten gaan doen, wordt er dezelfde taal gesproken en dat komt de patiënt weer ten goede.’

Ook aantrekkelijk voor huisartsen

Maar ook voor huisartsen is het aantrekkelijk. Van Wijk: ‘We laten het aan huisartsen zelf wat ze met de Vilans KICK-protocollen gaan doen. maar als ze gebruik gaan maken van de protocollen zelf, scheelt het ze tijd bij de accreditatie. Daarnaast versterkt het gebruik het vertrouwen tussen zorgverleners onderling en hoeven ze zo niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.’

Bewustwording is belangrijk

Maar hoe zorg je ervoor dat huisartsen de Vilans KICK-protocollen ook echt gaan gebruiken? Van Wijk: ‘Communicatie hierover vanuit verschillende organisaties is heel belangrijk.  Daarnaast is bewustwording essentieel. We merken vaak dat zorgverleners een andere taal spreken, terwijl ze denken dat ze het over hetzelfde hebben. Een huisarts kan in de veronderstelling zijn dat zijn net aangenomen doktersassistente urine-uitslagen hetzelfde interpreteert als hij gewend is. Maar wat dan niet boven tafel komt is dat zijn assistente op een andere manier heeft geleerd dit te interpreteren bij de vorige huisarts waar zij werkte.’

Uniforme protocollen geven een stukje rust

‘Dit komt omdat iedere praktijk nog met zijn eigen protocollen werkt. Dus hoe mooi zou het zijn wanneer we in de huisartsenpraktijken voor een groot deel uniforme protocollen hebben, die ook nog eens centraal worden bijgehouden. Dit maakt de overgang bij personeelswisselingen en het inwerken van nieuw personeel ook eenvoudiger. De huisarts kan er dan op vertrouwen dat personeel al op de hoogte is van de inhoud van de protocollen en dat geeft een stukje rust.’

Over de Vilans KICK-protocollen

De databank van KICK-protocollen bevat ruim 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. De protocollen worden door ons onderhouden en geactualiseerd. Wilt u als huisarts gebruik gaan maken van de protocollen?  Neem dan contact op met Lia Davelaar, l.davelaar@vilans.nl.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl