Hilair Balsters

Hilair Balsters

Krachten bundelen op Focus op onderzoek 2018

De 7e editie van het congres ‘Focus op onderzoek’ vindt 1 juni plaats, onder het motto: ‘Partnerschap in onderzoek’. ‘Dat motto is heel belangrijk’, zegt professor Petri Embregts van Tilburg University. ‘We moeten als gelijkwaardige partners kennis delen.’

17-05-2018

Onderzoek dat gericht is op mensen met (verstandelijke) beperkingen vraagt meer dan ooit om een duurzame samenwerking. Op het congres ‘Focus op Onderzoek’ komt actueel onderzoek, professionele praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis bij elkaar.

Managen van kennis

‘Dat samenkomen van alle betrokkenen uit de werelden van beleid, praktijk en onderzoek is uniek en inspirerend’, zegt Petri Embregts. Zij geeft leiding aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo). ‘Op het congres krijgt de deelnemer een inkijkje in wat er speelt in dit onderzoeksveld, zowel regionaal als landelijk en internationaal. De enorme meerwaarde daarvan is dat vertegenwoordigers uit het veld, professionals, mensen met een verstandelijke beperking zelf, hun verwanten en vele anderen kennis kunnen gaan managen. We gaan samen kijken hoe we de verbinding maken tussen wetenschappelijke kennis en inzetbare praktijkkennis.’

Science mapping en machine reading

Die verbinding wordt onder ander gemaakt door professor Carlo Schuengel van de Vrije Universiteit. Samen met Embregts heeft hij een zogenoemde bibliometrische analyse losgelaten op duizenden internationale wetenschappelijk papers. ‘Dankzij technieken die we ‘science mapping’ en ‘machine reading’ noemen, kregen we eindelijk eens zicht over de onderzoeksthema’s rondom gedrag en geestelijke zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is fascinerend om eens op deze manier in één oogopslag de rijkdom aan kennis te zien.’

Nederlands onderzoek lijkt zich de afgelopen jaren anders ontwikkeld te hebben dan onderzoek in de rest van de wereld.

De staalkaart maakt ook nationale en internationale wetenschappelijke trends zichtbaar in de sector. Schuengel: ‘Nederlands onderzoek gaat nog vaak over de kwaliteit van zorg en de over zorgprofessionals. Dat terwijl internationaal de focus meer is verschoven naar ontwikkeling, levensloop en de natuurlijke sociale omgeving. Nederlands onderzoek lijkt zich de afgelopen jaren anders ontwikkeld te hebben dan onderzoek in de rest van de wereld.’

Veel zorg is gedurende de transitie verschoven van centraal gefinancierd naar het sociale domein.

Volgens Schuengel en Embregts is een verschuiving van focus wenselijk met het oog op de transformatie van zorg. ‘Veel zorg is gedurende de transitie verschoven van centraal gefinancierd naar het sociale domein. De leefwereld is daardoor veel belangrijker geworden dan de ‘systeemwereld’ van de zorg en als we die leefwereld onvoldoende kennen, bestaat het risico dat niet de juiste zorg wordt aangeboden.’  

Congres Focus op onderzoek

Het congres Focus op onderzoek 2018 bevat een ochtenddeel met plenaire programma, gevolgd door 3 rondes met deelsessies. Ook worden er themastraten ingericht gegroepeerd naar samenhangende subthema’s. Een deel van het congres wordt ingevuld met minisymposia, samengesteld door experts. De overige programmering vindt plaats op basis van bijdragen zelf ingediend door onderzoekers.

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl