Mirella Minkman

Mirella Minkman

Kwaliteit meten in de gehandicaptenzorg

Kwaliteit is voor iedereen anders is een gevleugelde uitspraak. Er zijn legio manieren om kwaliteit te meten in de gehandicaptenzorg. Maar hoe organiseer je dat sectorbreed? De gehandicaptenzorg is hierin redelijk uniek en werkt met een waaier aan instrumenten. De beoordeling van deze waaier aan kwaliteitsinstrumenten wordt door onafhankelijke experts gedaan. Professor Petri Embregts heeft vanaf het begin zitting in de expertgroep en professoren Mirella Minkman en Kees Ahaus hebben onlangs het stokje overgenomen van Henk Nies en Pauline Meurs.

20-05-2019

De professoren van de expertgroep schrijven in vakblad Kwaliteit en veiligheid in de Zorg (KIZ) over hun werk en ervaringen. ‘De keuze voor de waaier aan instrumenten is gemaakt uit onvrede over de CQ-index. Die werd op een gegeven moment in vele sectoren van de zorg ingevoerd, maar stuitte in de gehandicaptenzorg op veel verzet. Men kon er weinig mee. De CQ-index verzamelt gegevens over ervaringen met de zorg op het niveau van het team en de instelling en niet op het niveau van de cliënt.

De auteurs schrijven: ‘De gehandicaptenzorg koos daarentegen nadrukkelijk om in plaats van op instellingsniveau te meten, informatie te verzamelen over het individuele zorgproces en wat daarin voor de cliënt belangrijk is. Zo kan die informatie ook direct gebruikt worden voor aanpassingen in het zorgproces voor de individuele cliënt. Dat gebeurt altijd in dialoog met de cliënt.’

De clientervaring centraal 

Belangrijkste onderdeel van die meetinstrumenten in de gehandicaptensector is het meten van cliëntervaringen. Dat gebeurt met surveys en vragenlijsten, die eerst goedgekeurd moeten worden door de expertgroep. Hiervoor zijn criteria ontwikkeld. ‘De vragenlijsten hebben als gemeenschappelijke noemer de ervaring van de cliënt met de zorg en ondersteuning in brede zin, maar onderling zijn er accentverschillen tussen de vragenlijsten. Er zijn vragenlijsten met nadruk op kwaliteit van bestaan, met als onderlegger  de domeinen van Shalock en andere met meer nadruk op cliëntervaringen over de zorg. De instelling kiest het instrument dat het best past bij de doelgroep, de organisatie en de medewerkers. De informatie wordt zoveel mogelijk gebruikt om direct de zorg te verbeteren. Daarnaast wordt de informatie gebruikt op teamniveau.’

Visie op kwaliteit

Professor Pauline Meurs, voorheen lid van de expertgroep, roemde de manier waarop VGN met haar partners kwaliteit in haar organisaties stimuleert, en stelt deze aanpak als voorbeeld voor andere zorgorganisaties. De aanpak is vernieuwend omdat ie van onderop is ontwikkeld met medewerkers, cliëntengroepen en instellingen. De visie op kwaliteit is niet alleen in woorden maar juist in het handelen gericht op leren en verbeteren en niet op controleren en dwingen. Meurs: ‘De VGN is ‘eigenwijs’ geweest en heeft zich niet geconformeerd aan indicatoren discussies en de CQ-index. Er is een eigen weg ingeslagen en als dat zo sterk vanuit de sector ontwikkeld wordt dan kun je dat met recht een succes noemen.’

Lees het complete artikel

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl