Kwaliteit in de zorg is net topsport

De inspectie stelde onlangs dat tenminste een derde van de 150 instellingen moeite heeft om kwaliteitsverbeteringen in te zetten en vast te houden. Kwaliteit verbeteren is een complex geheel. Het is net als met een sportwedstrijd. Die olympische medaille is ook niet van de ene op de andere dag een feit.

26-07-2016

Blog van Annelies VersteegdenKwaliteit in de zorg is net topsport

Een aantal jaren geleden heb ik een onderzoek gedaan naar wat succesvolle organisaties onderscheidt van andere organisaties. Op nummer 1 stond het hebben van een heel duidelijke visie en de ‘honger en passie’ om deze visie te realiseren; vertaald te worden naar alle geledingen in de organisatie; gevoeld en uitgedragen tot in de haarvaten van die organisatie. De mensen, cultuur, normen en waarden, samenwerkingsverbanden, manier van leidinggeven, (klant)processen, structuur en het gebouw. 

Visie op kwaliteit doorvoeren

De afgelopen periode heb ik veel . Het verschil zit in de kleine details. Bij een organisatie met de visie een thuis te willen zijn voor bewoners, zag ik dat de professional geen koffiepauze hield, maar een kopje koffie dronk met de bewoners.

Waar kwaliteit van leven en aandacht hoog in het vaandel stonden, liet de professional rustig de afwas staan om tijd te hebben voor een gesprekje met een verwarde mevrouw. En waar vrijheid een relevante waarde was, zag ik dat bewoners zich vrij bewogen, ook buiten de muren van de zorglocatie, door een vertaling naar de juiste ondersteunende systemen en processen. Tot aan de mensen van de administratie toe; ook zij moeten het immers aankunnen dat de bewoners vrij rondlopen.

Verandervermogen voor iedere organisatie anders

Veel zorgorganisaties staan voor een veranderopgave. Niet alleen weten waar het naar toe moet, maar ook inzicht in de huidige situatie. Het verandervermogen van een organisatie wordt veelal ook bepaald door haar geschiedenis. Hoe goed is de organisatie in staat om te leren en te veranderen?

Gaan de dingen altijd goed of ligt er nog veel oud-zeer? Verandervermogen en veranderbereidheid zijn bij iedere organisatie anders.  Het veranderproces begint met die duidelijke visie op kwaliteit. Kwaliteit in het noorden van het land kan of moet misschien wel een andere zijn dan in de Randstad. Ook de vertaling van de visie kan anders zijn. Waar cliënten minder mondig zijn, ligt het anders dan in die regio’s waar men geen blad voor de mond neemt.

Heb zicht op ongeschreven regels

In elke organisatie zijn er ongeschreven regels van het spel. Sommige van die regels belemmeren het realiseren van je visie op kwaliteit.  Als in een organisatie de schone vaat het hoogste doel is, zal dat gesprekje er niet van komen. Als er een ongeschreven regel is dat je het met de familie niet hebt over bepaalde zaken, dan ligt daar een grote belemmering. En voor de topsporter uit het begin van deze blog geldt, dat een avondje doorzakken met vrienden tot de ongeschreven not to do’s behoort.

Hoe weet je nu of je succesvol bent?

De succesvolle organisaties uit mijn onderzoek waren die met het hoogst aantal verkochte producten, de hoogste omzet en de hoogste winst. We willen succes in de zorg ophangen aan kwaliteit. Het huidige debat helpt niet om de kwaliteit te verbeteren. Maar debat is wel nodig. Een debat over de visie, het verandervermogen en het accepteren dat het veranderproces anders kan zijn.

Ook nodig: kennisdelen over de beste strategie en elkaar spiegelen om inzicht te krijgen in de eigen ongeschreven regels. Net zoals een topsporter alleen maar kan excelleren door altijd weer te streven naar beter. Een behaalde prestatie is geen reden om op je lauweren te rusten; er is altijd een mogelijkheid om het nog beter te doen. Het debat over de verpleeghuiszorg kent alleen maar verliezers, zei . Laten we een nieuw debat voeren met alleen maar winnaars.

Meer informatie over verpleeghuiszorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl