Lia Davelaar

Lia Davelaar

Kwaliteitsmiddelen makkelijker bereikbaar voor zzp’ers

De brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg, Solopartners, en wij hebben elkaar gevonden in onze ambitie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Hiertoe tekenden toenmalig bestuurder Annelies Versteegden en directeur/eigenaar Martijn van Schaik van SoloPartners in december 2017 een intentieverklaring. Met deze intentie blijven Vilans KICK-protocollen ook bereikbaar voor zzp’ers.

21-12-2017

Betere kwaliteit van zorg

Wij verbeteren de langdurige zorg door samen met zorgaanbieders te werken aan betaalbare zorg van hoogwaardige kwaliteit. SoloPartners is een brancheorganisatie voor solistisch werkende zorgaanbieders die gelooft in de kracht van het zzp-schap in de zorg. Het doel van onze samenwerking met Solopartners is betere kwaliteit van zorg door toegankelijkheid tot kwaliteitsinstrumenten te vergroten en het gebruik ervan te bevorderen.

Stevige basis voor veilige zorg

‘Met onze protocollen kunnen aanbieders zorg beter verantwoorden, naar cliënt, elkaar en Inspectie’, zegt Lia Davelaar, adviseur Vilans KICK-protocollen. ‘Ze bieden een stevige basis voor veilige zorg. Ruim 400 organisaties in zorg en onderwijs hebben een abonnement en vanaf 1 januari 2018 bieden we een gedifferentieerd abonnementsmodel aan waar ook zzp’ers gebruik van kunnen maken.’

Vilans KICK-protocollen betaalbaar voor zzp’ers

Annelies Versteegden vult aan: ‘De Vilans KICK-protocollen vormen een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de zorg. In de kennisgemeenschap zijn nu 500 actuele practice- en evidence-based protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen beschikbaar. Per 1 januari 2018 gaan we over naar een nieuw model waarmee de protocollen makkelijker toegankelijk worden voor solistisch werkende zzp’ers. Doordat SoloPartners garant staat voor de toegang van een groot aantal zzp’ers, worden de protocollen voor alle zzp’ers betaalbaar.’

Kennis en training voor zelfstandigen           

De samenwerking houdt onder andere in dat zzp’ers toegang kunnen krijgen tot onze kennisgemeenschap en dat leden van Solopartners tegen gereduceerd tarief toegang kunnen krijgen. Daarnaast zullen wij met Solopartners bekijken of, en zo ja, op welke wijze we een trainingsaanbod voor zzp’ers kunnen ontwikkelen en realiseren.

Meer informatie over Vilans KICK-protocollen

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl